Over ons

De vereniging Historisch Anloo is officieel opgericht in december 2010, maar al in september 2005 was een werkgroep actief en werden vaak verrassende ontdekkingen gedaan.

De leden van de vereniging verdiepen zich in onderwerpen als: veldnamen, de begraafplaats, de Magnuskerk, boermarke, vroegere winkels, bewoningsgeschiedenis van de huizen in het dorp, enzovoort. Een aantal spraakmakende projecten kreeg aandacht in de media, zelfs landelijk. Via onze website, en met publicaties in het dorpsnieuws en verschillende activiteiten in en rond Anloo worden de inwoners van het dorp en andere belangstellenden geïnformeerd.

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Albert Hovius, secretaris Benny Langenkamp en penningmeester Karel van Liefland. De statuten kunt u hier vinden.

Ruim vijftig donateurs steunen de vereniging. Dat kan voor (minimaal) € 5,- per jaar. Donateurs krijgen alle publicaties dan in hun mailbox en kunnen met korting deelnemen aan activiteiten.

De vereniging vergadert iedere eerste donderdag in januari, maart, mei, juli, september en november, vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

U kunt zich als donateur of als lid opgeven via het contactformulier. Donaties en contributie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Vereniging Historisch Anloo.

Meer informatie is te krijgen via mailadres historischanloo@gmail.com. Of van voorzitter Albert Hovius (0592-268683) of een van de leden: Jan en Joke Benjamins, Piet Boer, Christian Bokemeyer, Jaap Gros, Harm de Jonge, Tiny Keun, Benny Langenkamp, Hindrik Lanjouw, Karel van Liefland, Jan Mulder, Henk Muller, Albert Okken, Ton Post, Hans van Prooijen, Albert Rademaker en Roelie Völlink.

2 Comments

  1. Geert C. Hovingh

    Beste mensen,
    tijdens een boswandeling gisteren stuitte ik op het prachtig gerestaureerde onderduikershol. Ik was er diep van onder de indruk. In de info over de locatie trof ik de naam aan van ds. Kramer. Die naam fascineerde me onmiddellijk omdat ik mij al enige tijd bezig houd met een onderzoek naar ‘predikanten die joden hielpen’ (zie website Historisch Documentatie Centrum Vrije Universiteit Amsterdam). Zou persoon in kwestie ds. Derk Kramer (1904-1969) kunnen zijn, die van 1941-1947 hervormd predikant was in Drogeham? En is er iets bekend over de reden waarom hij in Anloo was ondergedoken? Zou dat ‘hulp aan joden’ kunnen zijn geweest? Ben benieuwd of u mij verder kunt helpen.

  2. Goedenmiddag,
    Mijn naam is Henk Lunshof uit Assen en de bakermat van mijn familie Lunshof ligt in Gasteren/Anloo. Nu ben ik bezig met een familieonderzoek en ben zeer geïnteresseerd in de straatnaam Lunsenhof in Anloo. Hoe is men gekomen om deze naam te gebruiken ? Is er een relatie tot de herkomst van de naam Lunshof, is daar bij u meer over bekend ?
    Dank alvast voor een reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *