Bewoningsgeschiedenis Pastorie toegevoegd

Pastorie1Op de website is onder de tab ‘Fotoarchief’ de bewoningsgeschiedenis van Kerkbrink 6, de Pastorie, toegevoegd. De historie van de pastorie gaat terug tot maar liefst het jaar 1600. Er zijn foto’s gevonden van dominee Beek en echtgenote (1934-1937) en van dominee Wieringa (1938-1946). De eerste dominee was L. Leving; hij was voorheen priester.

Zie bewoningsgeschiedenis.

Krantenartikel uit 1982 over Stroomdal Drentse Aa duikt op

Van Bert Eling ontvingen we een artikel dat in 1982 is geplaatst in Vrij Nederland over het “Stroomdal Drentsche Aa”. Leuk om te lezen hoe het er in en rondom Anloo in die tijd uitzag en toeging. De boer die op enkele foto’s is te zien is Geert Eling. U ziet en leest het artikel op onderstaande foto’s. Klik op een van de pijlen om de diashow te onderbreken.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Plan voor herdenkingsplek onderduikershol

Het archeologisch onderzoek naar het onderduikershol bij het oorlogsmonument (met een opgraving eerder dit jaar) is afgesloten. Er komt op die plek geen reconstructie, in plaats daarvan zal er in de Homanshof een maquette van het hol worden geplaatst, met opgegraven voorwerpen en veel informatie.

De locatie in het bos willen we vóór mei herinrichten. Hiervoor is door landschapsarchitect Berno Strootman een plan uitgewerkt. In zijn ontwerp wordt van deze locatie een ingetogen herdenkingsplek gemaakt, die prachtig aansluit op de omgeving. Dit plan is gepresenteerd aan Historisch Anloo, vertegenwoordigers van Commissie Dorpsbelangen en de Oranjevereniging en enkele andere betrokkenen (gemeente, archeologen, de schaapherder). Enkele kleine aanpassingen zijn voorgesteld, verder zijn de reacties bijzonder enthousiast. De Oranjevereniging (beheerder van het oorlogsmonument) heeft al financiële steun toegezegd.

We willen natuurlijk ook heel graag weten wat de inwoners van Anloo van dit plan vinden. Het ontwerp is hier in zijn geheel te bekijken. Reageren kan door het formulier hieronder in te vullen, of met een emailbericht: historischanloo@gmail.com.

3D-model onderduikershol beschikbaar

 

Het onderduikershol is inmiddels weer dicht gemaakt, conform de eisen die aan ons werden gesteld. We hebben het lang proberen tegen te houden maar helaas…. Gelukkig is er nu toch een realistisch beeld van het hol beschikbaar gekomen, nl. een digitaal 3D-model, enige tijd geleden gemaakt door Jorn Seubers van de Rijksuniversiteit Groningen. Op het moment dat de opnames gemaakt werden was er een felle lage zon, daardoor ligt er een zwarte schaduw in het hol waar je even “doorheen” moet kijken.

Je vindt het 3D-model hier.

Magnuslezing 2015: Zilver, brons en stenen. En ruzie in de kerk!

 

Twéé bekende sprekers staan garant voor een boeiende avond in de Magnuskerk in Anloo.

SandenWijnand van der Sanden, archeoloog van de provincie Drenthe, vertelt onder meer over een zilverschat in Anloo. En hij legt uit wat Engelse onderzoekers in de 19e eeuw met ‘onze’ hunebedden kwamen doen.

pleijEn Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde en bekend van tv, gaat in op een venijnige ruzie die heel Nederland in zijn greep had in de 12e eeuw,  toen de Magnuskerk nog jong was. Een deel van de bevolking vond dat in de volkstaal gepreekt moest worden, anderen wilden dat het Latijn zou blijven.

De avond gaat buiten de kerk van start met een eenmalig en bijzonder Voorspel Rondom Magnus, dat de bezoekers ongeacht het weer niet in de kou zal laten staan.  Laat u verrassen!

De Magnuslezing 2015 vindt plaats op woensdag 18 november, van 19.30 uur tot ca. 22.15 uur, in (en bij) de Magnuskerk te Anloo.

De toegangsprijs is € 12,50, donateurs van Historisch Anloo betalen € 10,-.

Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is noodzakelijk! Dit kan tot en met vrijdag 6 november door een mailbericht naar: historischanloo@gmail.com. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal gewenste plaatsen.

Laatste schilderij-panelen Rondom Magnus te koop

Na afloop van het project Rondom Magnus werden d.m.v. een veiling vele panelen met de reproducties van schilderijen verkocht. Hier vind u een overzicht van de panelen die nog niet zijn verkocht en die u de komende weken nog kunt aanschaffen. De ´grote´ panelen zijn ca. 2 bij 2 tot 3 meter groot en kosten 50 euro. De ´kleine´ panelen zijn ca. 1 bij 1 meter groot en kosten 25 euro.

Gilde van clocklueders thoe Anlo gaat op reis….

Op zondag 20 september was het dan zover! Het voelde een beetje zoals vroeger voorafgaand aan het aanstaande schoolreisje…  Om 13:00 stond het uitje voor  de leden van het Gilde van Clocklueders thoe Anlo op het punt een aanvang te nemen. Met dit uitje wilde het College van Kerkrentmeesters van de kerkgemeente van Anloo zijn dank uitspreken aan het Gilde voor het herstellen van de oude traditie van het klokluiden op zaterdagmiddag om 17:00 onder het motto “Domnee trekt ’n schoon hemd an!”

Clock2Met een “museumbus” vertrokken we vanaf de Magnuskerk naar Stadskanaal.  Daar waren de weergoden ons evenwel niet goed gezind . . .

 

 

 

 

Clock3Clock4

 

De stoomtrein om ons naar Veendam te brengen hebben we wel gezien, maar uiteindelijk werden we per diesel (zo te horen zonder sjoemelsoftware) naar Veendam gebracht waar de koffie en appeltaart al stonden te wachten om geconsumeerd te worden.

 

 

Clock5Hierna werd de terugtocht aanvaard; wederom per diesel naar Stadskanaal en per museumbus door de veenkoloniën naar Anloo. Met onze hartelijke dank aan de chauffeur die kans zag om met oude techniek een uitermate vloeiende rit uit te voeren.

 

 

 

 

Terug in Anloo werd het evenement afgesloten met de uitreiking van een chique koningsblauw clocklueders-uniform zodat we voor een ieder als clocklueder herkenbaar door het dorp naar ons werk kunnen gaan. Een en ander werd omlijst door een hapje, een drankje en meer. Clock7Helaas: door een bedieningsfoutje overkwam een onzer een klein ongelukje….

Maar dat mocht, naar mij verzekerd werd toen ik er de volgende dag naar informeerde, de pret niet drukken.

 

Al met al een gezellige middag, met dank aan de organisatoren.

Karel van Liefland

 

Voortgang project Onderduikershol

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De pagina over het Onderduikershol is uitgebreid met de uitzendingen over het hol van TV-Noord en OOG-TV. Tevens wordt verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen, zoals het besluit om een maquette te gaan maken waarmee een zo natuurgetrouw mogelijk beeld neergezet wordt van hoe het hol er uit gezien heeft. Als er iemand in het dorp is die denkt dat hij/zij dat kan, neem dan contact op met een van de leden van het onderduikersteam:

Jaap Gros, Gezienus Hamminga, Jan en Joke Benjamins.

Persbericht Rondom Magnus

Onderstaand persbericht is toegezonden aan de media in de regio:

Kerk Anloo aan het zicht onttrokken?

In juni zal de Magnuskerk in Anloo vier weken lang schuil gaan achter een spandoek van 200 meter, met 160 verschillende afbeeldingen…  van diezelfde kerk! Dit is één van de activiteiten waarmee het project Rondom Magnus de aandacht wil vestigen op de rol van de kerk in het landschap, die haast ongemerkt verandert. De oude bisschopskerk staat in het midden van het dorpsgebied en van de marke, maar welke Anloër is zich daar nog van bewust? Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Zonder dat we het in de gaten hadden is het landschap dichtgegroeid en heeft het torentje zijn functie als oriëntatiepunt verloren.

Dat was vroeger wel anders. Veel karrensporen op de omringende heide die nu liggen ingebed in de geborgenheid van het Kniphorstbos en het Evertsbos liepen rechtstreeks toe op de kerktoren. In de eerste reis- en zakatlasjes uit de achttiende eeuw stonden de silhouetten van de verschillende kerktorens als verre bakens aangegeven. En ook landmeters en kaartmakers waren voor hun driehoeksmeting in Drenthe afhankelijk van enkele spaarzame kerktorens en windmolens die zich als verre landmerken in het open heidelandschap verhieven. Van die vergezichten kunnen we ons in het huidige, besloten landschap nauwelijks nog een voorstelling maken.

Met deze gedachten in het achterhoofd heeft de Vereniging Historisch Anloo een project opgezet met de naam “Rondom Magnus”. Dit project probeert deze verloren gegane beleving weer vorm en gestalte te geven. Op vrijdag 12 juni wordt het startsein voor dit project gegeven met een groot symposium in de Magnuskerk. Vanaf die dag zullen op diverse plaatsen in en rond het dorp grote stellages staan opgesteld met “opgeblazen” afdrukken op kunststof van foto’s gemaakt van schilderijen gemaakt rondom Magnus. Ook op het kerkhof rond de Magnuskerk hangen panelen, met een totale lengte van 200 meter, met daarop vergrote afdrukken van foto’s. Dankzij het enthousiasme van vele bezitters van schilderijen, waarop de Magnuskerk staat, en die wij mochten fotograferen, is dit mogelijk gemaakt. Bovendien is er een rondwandeling bedacht “Rondom Magnus”, die ruwweg over de noord-es en de zuid-es gaat en waar op diverse plaatsen uitzichtpunten op de kerk staan aangegeven, aangeduid als “blik op de kerk”. Voor die wandeling is een prachtig boekje gemaakt, met verhalen en een uitklapkaart, en geïllustreerd met een groot aantal foto’s van schilderijen die ooit zijn gemaakt van het silhouet van Anloo met de Magnuskerk.

Gedurende de 4 weken na het symposium zijn er diverse activiteiten georganiseerd in Anloo, zoals:

Binnenexpositie Blik in de kerk (dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur)

Een verrassende presentatie van voorwerpen, kaarten en andere parafernalia.

Panorama Magnus

In de voormalige woning van Evert Musch is een doorlopende expositie van zijn werk en recente schilderijen van andere schilders naar het idee ‘Panorama Magnus’. (Geopend: Zaterdag en Zondag: 12.00-17.00).

zaterdag 20 juni, 11.00-16.00 uur: Rondom-Magnus-markt

Plaatselijke producten, muziek, informatie op de Kerkbrink, en ..schilders. Hier ook ‘kerk in blik’ verkrijgbaar…

zaterdag 27 juni: Schrieversdag

Culinaire ontmoeting met bekende schrijvers en dichters in de plaatselijke horeca.

zaterdag 4 juli: Kerk op het blik
Schooljeugd heeft lege blikken artistiek bewerkt. Deze dag is de prijsuitreiking tussen school en kerk.

zaterdag 11 juli: Afsluiting van het project

Na afloop van  het project worden alle afbeeldingen van het project Rondom Magnus verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Oude Drentse Kerken.