Magnuslezing: Betekenis en Behoud

Een tijdreis vanuit het verleden, via het heden, naar een ongemakkelijke
toekomst…

Dit jaar is de zesde de keer dat de Magnuslezing wordt gehouden. Jaarlijks
nodigen we sprekers uit die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat
raakt aan onze mooie, beeldbepalende Magnuskerk, in de context van fysieke
omgeving en religie, in het verleden en de toekomst.
Dit jaar haakt de lezing in op de bijzondere muurschilderingen in onze kerk.
Welke boodschap wil de kunst uit het verleden verkondigen? En hoe kunnen we
die boodschap voor de toekomst veiligstellen? Een boodschap die misschien
niet meteen begrepen wordt, omdat de betekenis vaak gekleurd wordt door de
tijd waarin we leven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Jan en Joke Benjamins presenteren hun boek ‘Vergeten verzetshelden’

Op donderdagmiddag 28 maart 2019 was het eindelijk zover. Jan en Joke Benjamins bezegelden hun onderzoek met de presentatie van hun boek over de vergeten verzetshelden. Dappere mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun onderdak hadden in een onderduikershol in het Evertsbos tussen Anloo en Eext.

De boekpresentatie is verzorgd door de uitgeverij Van Gorcum in Assen en gehouden in de Koningsherberg in Anloo. Op de presentatie zijn 87 gasten afgekomen waaronder familie van de verzetshelden, wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, vertegenwoordigers van de Vereniging Historisch Anloo, historici en andere belangstellenden.

Na een inleiding van dagvoorzitter Sonja Geurts van uitgeverij Van Gorcum geven Jan en Joke een mooie en indrukwekkende inkijk in de wijze waarop zij hun onderzoek hebben ingericht en uitgevoerd. Een boeiende presentatie geïllustreerd met videobeelden van getuigen en authentieke beelden van oude foto’s en filmbeelden van het onderduikershol. De foto’s en filmbeelden zijn werkelijk sprekend en ademen een sfeer uit van beklemming, overleven, angst en doorzettingsvermogen. Onvoorstelbaar hoe deze dappere mannen en vrouwen hier al die tijd konden bestaan, maar ook de mensen die hen hielpen met voedsel, kleding en andere levensmiddelen.

Het onderzoek naar het onderduikershol is in 2013 vanuit de vereniging Historisch Anloo geïnitieerd. Vrijwilligers uit onder meer Anloo, archeologen en fondsenwervers hebben allen belangeloos bijgedragen aan het onderzoek naar wat uiteindelijk resulteerde in belangrijke oorlogsdocumenten: het gerestaureerde onderduikershol, de verzameling van artefacten die tentoongesteld zijn in het Homanshof, het herdenkingsmonument en natuurlijk niet in de laatste plaats het prachtige boek.

Na deze presentatie nam wethouder Henk Heijerman het woord een complimenteerde Jan en Joke met hun onderzoek en de verslaglegging in hun boek. Naar zijn zeggen indrukwekkend wat een gemeenschap met elkaar voor elkaar kan brengen. Vervolgens een inleiding van archeoloog Evert van Ginkel. Van Ginkel schetste het belang van archeologisch onderzoek in de bredere context van de geschiedenis. Archeologie is immers meer dan alleen dinosaurusbotjes en vuistbijlen zoeken, maar ook de wetenschap die zich bezig houdt met de wat meer recente, te documenteren, geschiedenis. Zoals de recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Na dit ceremonieel gebeuren was het tijd voor de bedankjes, korte toespraken, bloemen en uiteraard de mogelijkheid om ter plekke het boek te kopen en te laten signeren. Velen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Belangstellenden die niet aanwezig waren kunnen bij de uitgeverij Van Gorcum een exemplaar bestellen via de webshop: webwinkel.vangorcum.nl of bij elke (online) boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

Op deze plaats wil de Vereniging Historisch Anloo Jan en Joke van harte feliciteren met hun geweldige werk.

Henk Muller, voorziter

(Foto’s: Marita Weener)

Markegrens Anloo-Eext 300 jaar oud

Op 9 december a.s. is het precies 300 jaar geleden dat de markegrens tussen Anloo en Eext is vastgesteld. Dit heugelijke feit willen we graag met iedereen vieren, uiteraard op 9 december aanstaande om 13:00 uur in de Magnuskerk te Anloo.
Er zal gesproken worden, gelachen en gevierd. Mis het niet, het volgende eeuwfeest zijn we met z’n allen beslist verhinderd…..!

Ringing for Peace

Op zondag 11 november 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. In Groot-Brittannië heeft dat geleid tot het initiatief ‘Ringing out for Peace, Armistice 100’ (Luiden voor Vrede, Wapenstilstand 100). Zij herdenken het einde van de Grote Oorlog én de 1400 klokkenluiders die tijdens de oorlog gevallen zijn. De organisatie wil zich nu verenigen om een vredesboodschap over de hele wereld te verspreiden.

Nederland was niet direct betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, maar indirect wel. Solidair zijn met dit initiatief is een mooie geste om achter de vredesboodschap te staan en onze 1400 Engelse gevallen mede-klokkenluiders van weleer te herdenken. De organisatie heeft tal van activiteiten georganiseerd (waaronder het werven van 1400 nieuwe klokluiders). Hoofddoel is dat men zoveel mogelijk klokken wil laten luiden. “We would love all ringers around the world to do something special this day to ring out for peace, and to send in their ideas to share with others.

Het Gilde van Clocklueders in Anloo geeft graag gehoor aan deze oproep en zal op 11 november om stipt 19.05 uur de klok van de Magnuskerk luiden. Dit gebeurt tijdens een herdenkingsbijeenkomst met het volgende programma:

17.45 uur        De Magnuskerk is open

18.00 uur        Opening – Bert Huisman

18.05 uur        Battle’s over” – Doedelzakspeler Mylerbrothers

18.30 uur         Eerste Wereld Oorlog – David Nicholson

18.45 uur        Last Post” – Hoornspeler Christian Bokemeijer

18.50 uur         Lichtjes ontsteken – Alle aanwezigen

19.05 uur        Ringing for Peace – Gilde Clocklueders thoe Anlo

19.15 uur        Afsluiting en napraat


De manifestatie “Ringing for Peace is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Historisch Anloo en de Magnuskerk.

Magnuslezing 2018: Alle wegen leiden naar Anloo – langs kwetsbare hunebedden

Op 21 november a.s. wordt de Magnuslezing voor de vijfde keer gehouden, een eerste lustrum! Ook deze keer hebben de organisatoren hun best gedaan om twee sprekers uit te nodigen die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat het beeldbepalende karakter van onze mooie Magnuskerk raakt, in de context van fysieke omgeving en religie, in het verleden en de toekomst.

Alle wegen naar Anloo….

De eerste spreker is prof. dr. Jan Kolen. Jan is decaan en hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel erfgoed aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift ‘De biografie van het landschap’, drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed waarmee hij een fundamentele bijdrage leverde aan een nieuwe benadering in het landschapsonderzoek in Drenthe. In zijn onderwerp Alle wegen leiden naar Anloo: ruimtelijke beweging en tijdsbeleving in het gekerstende Drentse landschap brengt hij de begrippen tijd en ruimte op een verrassende wijze samen in de context van de plaats en beleving van het christendom vanaf de Romeinse tot aan de huidige tijd. Hoe heeft het destijds onontgonnen en woeste Drentse landschap en samenlevingen invloed gehad op de verspreiding van het christendom. Denk daarbij aan soms prehistorische routes, bouwwijzen en gebruik van  kerken en kerkklokken, en hybride verschijningsvormen van het christendom in combinatie met destijds heidense gebruiken.

Kwetsbare hunebedden….

De tweede spreker is drs. Hein Klompmaker, in Groningen afgestudeerd in de Sociale en Economische Geschiedenis. Hein is sinds 1988 directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Het Hunebedcentrum heeft als doel een museale maatschappelijk onderneming te zijn die een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Daarmee vertelt zij het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten aan het grote publiek en creëert daarmee draagvlak om dit erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.

De bijdrage van Hein heeft als titel De bescherming van onze hunebedden in historisch perspectief. Hij gaat in op het dilemma van het op gespannen voet staan van  ‘beleving’ en ‘beheer’ van deze grafmonumenten; respectvol omgaan met deze grafmonumenten uit de oertijd of vooral ook object voor een leuke selfie. Hoe maak je de juiste keuze tussen het belang van het publiek en die van de beheerder?

Symposium 100 eeuwen begraven rond Anloo

© Klaas van Slooten, bno

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ organiseert de Vereniging Historisch Anloo op vrijdag 25 mei a.s. een symposium in de Magnuskerk. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Lukas Hoven, Albert Hovius en Sonja van der Meer en telt 150 bladzijden. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat veel kaartmateriaal van begraafplaatsen uit de prehistorie, de middeleeuwen en daarna.

 

 

 

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

13.30 uur                     Inloop met koffie/thee

14.00 – 14.05              Welkom en opening door Albert Hovius

14.05 – 14.30              Prof. Dr. Bart Ramakers (Hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde, RUG), over

het thema: “ Beheer en in stand houden van begraafplaatsen”

14.35 – 15.00              Dr. Wim Cappers, publicist, over het thema: “ Symboliek door de eeuwen heen”

15.05 – 15.20              Drs. Hein Klompmaker. (Directeur Hunebedcentrum Borger), over het

thema: “Hunebedden, meer dan een graf”

15.25 – 15.30              Uitreiking eerste exemplaar van het boek ‘100 Eeuwen begraven rond Anloo’

aan Mr. Cees Bijl, gedeputeerde Provinciale Staten in Drenthe

15.30 – 15.55              Afsluiting

15.55 – 16.00              Vertrek naar Begraafplaats Anloo, rondleiding

17.00                            Einde bijeenkomst

De toegangsprijs is € 15, inclusief een exemplaar van het boek! De sluitingsdatum voor inschrijving is 18 mei a.s., en dat is ook de datum waarop het inschrijfgeld moet zijn overgemaakt op rekeningnummer NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Vereniging Historisch Anloo.

De mogelijkheid om online in te schrijven is nu gesloten. Er zijn echter nog wel plaatsen beschikbaar en u kunt zich op 25 mei melden bij de inschrijfbalie voor aanvang van het symposium. De kosten dienen dan contant te worden voldaan. 

Na 25 mei is het boek verkrijgbaar bij:

 

¡Echando las campanas al vuelo!

In het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed hebben klokkenluiders uit Spanje (Albaida) het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke Europese luiding op zaterdag 21 april 2018 om 12.00 uur in de middag. Ook het Anlooer Gilde van Clocklueders, een initiatief van de Vereniging Historisch Anloo –  ontving een oproep om rond dit middaguur zoveel mogelijk handgeluide klokken in Europa samen te laten klinken. Het Gilde geeft uiteraard graag gehoor aan deze oproep.

Deze grote Europese luiding ondersteunt bovendien het verzoek om handmatig klokluiden in heel Europa te erkennen als immaterieel Cultureel Erfgoed.

Meer weten over het Anlooer Gilde van Clocklueders? Klik dan hier.

Foto’s en publicaties toegevoegd

Aan de website van Vereniging Historisch Anloo zijn enkele foto’s toegevoegd van de restauratie van de Magnuskerk, die plaats vond tussen 1936 en 1944. De foto’s zijn beschikbaar gesteld door mevr. Cootje Boekschooten. Haar vader werkte destijds mee aan de restauratie, en logeerde toen in de Herberg.

De foto’s van de restauratie staan hier.

Ook zijn de 11 publicaties uit 2017 toegevoegd; ze staan onder de tab ‘Onze publicaties/2017’.

 

Heinrich Schütz – Toen, nu en voor altijd…

Aan de boekentips op onze website hebben we een wat ongewoon boek toegevoegd. Een beetje vreemde eend in de bijt, voor deze site; wel historie, maar ver van Anloo. We vermelden het toch graag, omdat deze Nederlandse vertaling tot stand is gekomen dank zij de inzet van ons lid Christian Bokemeyer. Zijn jarenlange vriendschap met de auteur en haar wens om dit verslag van een lange worsteling te delen met lezers uit Nederland, hebben geleid tot dit boek.

Dit boek is een verslag van een moeizame strijd om de Luthers geïnspireerde componist Heinrich Schütz (1585-1672) in de destijds godsdienst-vijandige omgeving van de voormalige DDR de plaats te geven die hij verdient. Een strijd die de schrijfster uiteindelijk succesvol heeft afgerond met de inrichting van zowel het geboorte- als het sterfhuis van deze geweldige componist tot herinnerings- en informatiecentrum.

Als u het boek rechtstreeks bij ons bestelt ontvangt u daarbij gratis een CD met prachtige opnamen van een aantal motetten van Heinrich Schütz. Mail naar a.hovius@kpnplanet.nl en maak € 17,99 over op bankrekening NL13 ABNA 0570 3314 20  t.n.v.  Albert Hovius, Anloo, onder vermelding van ‘Boek plus CD Ingeborg Stein’.

Klik hier om naar de boekenpagina te gaan.