Symposium 100 eeuwen begraven rond Anloo

© Klaas van Slooten, bno

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ organiseert de Vereniging Historisch Anloo op vrijdag 25 mei a.s. een symposium in de Magnuskerk. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Lukas Hoven, Albert Hovius en Sonja van der Meer en telt 150 bladzijden. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat veel kaartmateriaal van begraafplaatsen uit de prehistorie, de middeleeuwen en daarna.

 

 

 

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

13.30 uur                     Inloop met koffie/thee

14.00 – 14.05              Welkom en opening door Albert Hovius

14.05 – 14.30              Prof. Dr. Bart Ramakers (Hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde, RUG), over

het thema: “ Beheer en in stand houden van begraafplaatsen”

14.35 – 15.00              Dr. Wim Cappers, publicist, over het thema: “ Symboliek door de eeuwen heen”

15.05 – 15.20              Drs. Hein Klompmaker. (Directeur Hunebedcentrum Borger), over het

thema: “Hunebedden, meer dan een graf”

15.25 – 15.30              Uitreiking eerste exemplaar van het boek ‘100 Eeuwen begraven rond Anloo’

aan Mr. Cees Bijl, gedeputeerde Provinciale Staten in Drenthe

15.30 – 15.55              Afsluiting

15.55 – 16.00              Vertrek naar Begraafplaats Anloo, rondleiding

17.00                            Einde bijeenkomst

De toegangsprijs is € 15, inclusief een exemplaar van het boek! De sluitingsdatum voor inschrijving is 18 mei a.s., en dat is ook de datum waarop het inschrijfgeld moet zijn overgemaakt op rekeningnummer NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Vereniging Historisch Anloo.

De mogelijkheid om online in te schrijven is nu gesloten. Er zijn echter nog wel plaatsen beschikbaar en u kunt zich op 25 mei melden bij de inschrijfbalie voor aanvang van het symposium. De kosten dienen dan contant te worden voldaan. 

Na 25 mei is het boek verkrijgbaar bij:

 

¡Echando las campanas al vuelo!

In het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed hebben klokkenluiders uit Spanje (Albaida) het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke Europese luiding op zaterdag 21 april 2018 om 12.00 uur in de middag. Ook het Anlooer Gilde van Clocklueders, een initiatief van de Vereniging Historisch Anloo –  ontving een oproep om rond dit middaguur zoveel mogelijk handgeluide klokken in Europa samen te laten klinken. Het Gilde geeft uiteraard graag gehoor aan deze oproep.

Deze grote Europese luiding ondersteunt bovendien het verzoek om handmatig klokluiden in heel Europa te erkennen als immaterieel Cultureel Erfgoed.

Meer weten over het Anlooer Gilde van Clocklueders? Klik dan hier.

Foto’s en publicaties toegevoegd

Aan de website van Vereniging Historisch Anloo zijn enkele foto’s toegevoegd van de restauratie van de Magnuskerk, die plaats vond tussen 1936 en 1944. De foto’s zijn beschikbaar gesteld door mevr. Cootje Boekschooten. Haar vader werkte destijds mee aan de restauratie, en logeerde toen in de Herberg.

De foto’s van de restauratie staan hier.

Ook zijn de 11 publicaties uit 2017 toegevoegd; ze staan onder de tab ‘Onze publicaties/2017’.

 

Heinrich Schütz – Toen, nu en voor altijd…

Aan de boekentips op onze website hebben we een wat ongewoon boek toegevoegd. Een beetje vreemde eend in de bijt, voor deze site; wel historie, maar ver van Anloo. We vermelden het toch graag, omdat deze Nederlandse vertaling tot stand is gekomen dank zij de inzet van ons lid Christian Bokemeyer. Zijn jarenlange vriendschap met de auteur en haar wens om dit verslag van een lange worsteling te delen met lezers uit Nederland, hebben geleid tot dit boek.

Dit boek is een verslag van een moeizame strijd om de Luthers geïnspireerde componist Heinrich Schütz (1585-1672) in de destijds godsdienst-vijandige omgeving van de voormalige DDR de plaats te geven die hij verdient. Een strijd die de schrijfster uiteindelijk succesvol heeft afgerond met de inrichting van zowel het geboorte- als het sterfhuis van deze geweldige componist tot herinnerings- en informatiecentrum.

Als u het boek rechtstreeks bij ons bestelt ontvangt u daarbij gratis een CD met prachtige opnamen van een aantal motetten van Heinrich Schütz. Mail naar a.hovius@kpnplanet.nl en maak € 17,99 over op bankrekening NL13 ABNA 0570 3314 20  t.n.v.  Albert Hovius, Anloo, onder vermelding van ‘Boek plus CD Ingeborg Stein’.

Klik hier om naar de boekenpagina te gaan.

 

Magnuslezing 2017: de schat naast de voordeur – als je er oog voor hebt!

De bekende arabiste Petra Stienen, regelmatig op tv te zien, zal op woensdag 15 november in Anloo de Magnuslezing 2017 verzorgen, samen met archeoloog Cuno Koopstra. De Magnuslezing is in vier jaar uitgegroeid tot een spraakmakend en zeer gewaardeerd evenement, waar ook bekende persoonlijkheden graag aan meewerken. Ook dit jaar staat deze combinatie van sprekers garant voor een boeiende avond, onder de noemer ‘De schat naast de voordeur – als je er oog voor hebt!’.

 

Geheimen van de Magnuskerk

Archeoloog Cuno Koopstra verzorgt het eerste deel van de avond. Hij was vorig jaar een van de onderzoekers die de grafkelder in de Magnuskerk hebben blootgelegd. In het rapport ‘Geheimen van de Magnuskerk’ zet hij interessante ideeën uiteen over onder meer de Bisschopshof in Anloo, waar de Magnuskerk deel van uitmaakt. Een schat aan historie naast de deur! In zijn lezing gaat hij daarop in en zal hij schetsen hoe het er in de 11e eeuw uitzag – en wat daar nu nog van te zien is.

 

Een veelkleurig mozaiek van culturen

Hierna neemt Petra Stienen (foto: Jeroen Poortvliet) de bezoekers van de Magnuslezing mee op haar reis door de verschillende talen en culturen. Zij laat via haar boeken over het Midden-Oosten en de Roermondse wijk de Donderberg zien hoe ze uiteindelijk de schat weer naast de voordeur vond. Als Roermondse vertrok Petra Stienen op jonge leeftijd naar het Midden-Oosten. Door haar jarenlange verblijf in Egypte en Syrië leerde zij het belang van veelkleurigheid in een samenleving. Zij zag hoe conservatieve en politieke krachten steeds meer die mozaïek van talen, culturen en religies wilden onderdrukken. Na terugkomst in Nederland merkte zij dat ook wij worstelen met de vraag hoe om te gaan met verschillen. En hoe belangrijk het is om open te blijven staan voor de stem van de ander.

De Magnuslezing 2017 is op woensdag 15 november, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 15,-. Omdat we een grote belangstelling verwachten is het noodzakelijk vooraf een plaats te reserveren (maximaal 2 kaarten per persoon). Inwoners van Anloo en leden/donateurs van Historisch Anloo krijgen voorrang en kunnen nu al aanmelden, voor anderen is de inschrijving open vanaf maandag 6 november 12.00 uur. We vertrouwen erop dat mensen die niet handig zijn met de computer wel een buurman of familielid weten te vinden die de aanmelding even verzorgt

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

(U wordt dan doorgeschakeld naar de website anloo-info.nl)

Presentatie dialect-onderzoek op 20 maart

Op maandagmiddag 20 maart a.s. 14.00 uur komt Jolien Scholten in het Dorpshuis een presentatie geven over haar dialectonderzoek. Het onderzoek richt zich op de diverse variaties van de dialecten die o.a. in deze streek worden gesproken.

De Nederlandse taal is rijk aan dialectvariatie. De afgelopen twee decennia heeft het taalkundig onderzoek naar de verschillen tussen dialecten op zinsniveau een grote groei doorgemaakt. Dit soort onderzoek kan ons veel vertellen over ons menselijk taalvermogen. Momenteel doet Jolien Scholten (Universiteit Utrecht) onderzoek naar de manier waarop dialecten bezit uitdrukken. Met name in de provincies langs de Duitse grens zijn allerlei interessante taalconstructies te vinden die in het westen en zuiden van Nederland en in Vlaanderen niet voorkomen. Dit maakt deze gebieden tot een heel interessant onderzoeksobject.

Het is heel gebruikelijk om onderzoeksresultaten te presenteren aan collega’s in de taalkunde, maar het lijkt Jolien ook erg leuk om haar resultaten zichtbaar te maken aan de gemeenschap buiten de wetenschap. In het geval van Joliens onderzoek is dat extra belangrijk, omdat haar onderzoek niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van dialectsprekers. Het is dan ook mooi om juist aan die mensen te vertellen wat haar onderzoek ons oplevert.

Naast het doen van onderzoek verzorgt Jolien ook onderwijs aan de Universiteit Utrecht. In dat kader begeleidt ze nu een student, Hannah Aalbers, die een scriptie gaat schrijven over taal- en dialectvariatie. Hannah zou graag een paar sprekers van het dialect van Anloo willen interviewen voor haar onderzoek. Jolien en Hannah zouden het erg fijn vinden om verder onderzoek te kunnen doen naar het dialect van Anloo en om onderzoeksresultaten (over dialecten in het hele Nederlandse taalgebied) te presenteren aan de mensen in Anloo en uiteraard andere geïnteresseerden.

Bewonersgeschiedenis verder uitgebreid

Vandaag is van  diverse panden de bewonersgeschiedenis toegevoegd aan de website. Het gaat om Schipborgerweg 3, Kerkbrink 16 en Kerkbrink 18. Bovendien is de bewonersgeschiedenis toegevoegd van een pand dat vanaf begin 18e eeuw tot 1903 tussen de nummers 16 en 18 aan de Kerkbrink heeft gestaan. Klik hier om naar de startpagina van de bewonersgeschiedenis van vele panden in Anloo te gaan.

Boermarke Jan uit Anloo

Het laatste nummer van Waardeel (nr. 4-2016), het tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging (DHV), is geheel gewijd aan de Drentse marken. Eén van de artikelen gaat over de volmachten, de dagelijkse bestuursleden van de Boermarken. In dit artikel neemt auteur Jan van der Struik u mee langs verschillende Boermarken, zo ook de Boermarke Anloo. Er is een hoofdrol weggelegd voor Jan Mulder, die volgens de auteur eigenlijk de Boermarke zelf is!

Hieronder twee fragmenten uit het artikel. Wanneer u lid bent of wordt van de DHV kunt u artikelen nabestellen. Ga daarvoor naar de website www.drentsehistorischevereniging.nl.

Downloaden (PDF, 759KB)

Downloaden (PDF, 828KB)

 

Magnuslezing 2016: Pieter den Hengst en Freek de Jonge!

Het is inmiddels traditie dat de jaarlijkse Magnuslezing wordt verzorgd door een verrassende combinatie van sprekers en dat ook bekende persoonlijkheden hier graag aan meewerken. Dat is ook dit jaar gelukt, en hoe!

Het eerste deel wordt verzorgd door de archeoloog Pieter den Hengst, die zal vertellen over het spraakmakende onderzoek van dit voorjaar aan de grafkelder in de Magnuskerk. Zijn verhaal is een uitwerking en interpretatie van wat Prof. van Giffen tijdens de restauratie in de periode eind 1930 – begin 1940 gevonden heeft (o.a. de grafkelder).

magnuslezing1magnuslezing2

Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door niemand minder dan Freek de Jonge. Hoe hij dat precies zal doen is een verrassing; maar hem kennende kan het niet anders dan een memorabel en inspirerend gebeuren worden.

Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor de Magnuslezing; het maximum aantal aanmeldingen is bereikt.