11 juli veiling rondom-magnusschilderijen

Nog tot 11 juli zijn in Anloo bijna 200 schilderijen van de Magnuskerk in Anloo te bewonderen. Afbeeldingen daarvan vormen een band om de kerk van tweehonderd meter.
Als u één (of meer) van deze reproducties wilt aanschaffen dan kan dat!

Op zaterdag 11 juli om 13.30 uur in de kerk gaat de veiling van start. Alle reproducties waarop nog niet was geboden per stuk verkocht. Na afloop is er koffie met iets lekkers en kunt u meteen uw aanschaf meenemen.

Laat deze kans niet lopen!

 

Magnuskerkdichtregels…

Het project Rondom Magnus blijkt ook dichters-in-spe te inspireren. Met het oog op de Schrieversdag stuurde Johan Roos ons het onderstaande ‘ollekebolleke’ toe, mede naar aanleiding van het overlijden van Drs. P, de geestelijke vader van deze versvorm.

Boeren en buitenlui:
kom naar de Magnuskerk!
Baken door eeuwen en
toch heel modern…

Mensen zijn altijd toch
middelpuntzoekenden.
Wèg met die stellingen,
Kom tot de kern!

Een mooi opwarmertje voor zaterdag 27 juni, de dag waarop horeca-ondernemingen de gelegenheid bieden Drentse schrijvers te ontmoeten in combinatie met culinaire genoegens.  Opgave is nog mogelijk; meer informatie daarover vindt u op de webpagina ‘Rondom Magnus schrieversdag’.

Rondom Magnus Schrieversdag

In het kader van ‘Rondom Magnus’ is er op zaterdag 27 juni de ‘Schieversdag’: een bijzondere gelegenheid om bekende Drentsche schrijvers, dichters en kunstenaars te ontmoeten.

Vier horeca-ondernemingen bieden deze mogelijkheid, die natuurlijk prima is te combineren met culinaire genoegens. Bij elk van hen zijn drie schrijvers/dichters aanwezig, die het gesprek willen aangaan over hun werk, de invloed van de omgeving op hun werk en op welke wijze dat geconcretiseerd wordt.

Deelnemende restaurants en schrijvers/dichters zijn:

  • Herberg van Anderen, met Delia Bremer , Albert Haar, Willem Haandrikman;
  • Café-Restaurant Popken Hollander, met Egbert Hovenkamp, Klaas Koops, Nicolette Leenstra;
  • Woodz Restaurant, met Mischa van Huijstee , Ton Peters, Ria Westerhuis;
  • De Koningsherberg,  met Harm Sijnstra, Marga Zwiggelaar, Tonko Ufkes.

Wie deze ´Schrieversdag´ wil meemaken kan zich aanmelden bij één van deze ondernemingen.

Meer informatie over deze dag (en ook over de andere Rondom Magnus-activiteiten) is te vinden op de website, in de agenda en onder project Rondom Magnus in de nieuwsbrieven.

 

Persbericht Rondom Magnus

Onderstaand persbericht is toegezonden aan de media in de regio:

Kerk Anloo aan het zicht onttrokken?

In juni zal de Magnuskerk in Anloo vier weken lang schuil gaan achter een spandoek van 200 meter, met 160 verschillende afbeeldingen…  van diezelfde kerk! Dit is één van de activiteiten waarmee het project Rondom Magnus de aandacht wil vestigen op de rol van de kerk in het landschap, die haast ongemerkt verandert. De oude bisschopskerk staat in het midden van het dorpsgebied en van de marke, maar welke Anloër is zich daar nog van bewust? Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Zonder dat we het in de gaten hadden is het landschap dichtgegroeid en heeft het torentje zijn functie als oriëntatiepunt verloren.

Dat was vroeger wel anders. Veel karrensporen op de omringende heide die nu liggen ingebed in de geborgenheid van het Kniphorstbos en het Evertsbos liepen rechtstreeks toe op de kerktoren. In de eerste reis- en zakatlasjes uit de achttiende eeuw stonden de silhouetten van de verschillende kerktorens als verre bakens aangegeven. En ook landmeters en kaartmakers waren voor hun driehoeksmeting in Drenthe afhankelijk van enkele spaarzame kerktorens en windmolens die zich als verre landmerken in het open heidelandschap verhieven. Van die vergezichten kunnen we ons in het huidige, besloten landschap nauwelijks nog een voorstelling maken.

Met deze gedachten in het achterhoofd heeft de Vereniging Historisch Anloo een project opgezet met de naam “Rondom Magnus”. Dit project probeert deze verloren gegane beleving weer vorm en gestalte te geven. Op vrijdag 12 juni wordt het startsein voor dit project gegeven met een groot symposium in de Magnuskerk. Vanaf die dag zullen op diverse plaatsen in en rond het dorp grote stellages staan opgesteld met “opgeblazen” afdrukken op kunststof van foto’s gemaakt van schilderijen gemaakt rondom Magnus. Ook op het kerkhof rond de Magnuskerk hangen panelen, met een totale lengte van 200 meter, met daarop vergrote afdrukken van foto’s. Dankzij het enthousiasme van vele bezitters van schilderijen, waarop de Magnuskerk staat, en die wij mochten fotograferen, is dit mogelijk gemaakt. Bovendien is er een rondwandeling bedacht “Rondom Magnus”, die ruwweg over de noord-es en de zuid-es gaat en waar op diverse plaatsen uitzichtpunten op de kerk staan aangegeven, aangeduid als “blik op de kerk”. Voor die wandeling is een prachtig boekje gemaakt, met verhalen en een uitklapkaart, en geïllustreerd met een groot aantal foto’s van schilderijen die ooit zijn gemaakt van het silhouet van Anloo met de Magnuskerk.

Gedurende de 4 weken na het symposium zijn er diverse activiteiten georganiseerd in Anloo, zoals:

Binnenexpositie Blik in de kerk (dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur)

Een verrassende presentatie van voorwerpen, kaarten en andere parafernalia.

Panorama Magnus

In de voormalige woning van Evert Musch is een doorlopende expositie van zijn werk en recente schilderijen van andere schilders naar het idee ‘Panorama Magnus’. (Geopend: Zaterdag en Zondag: 12.00-17.00).

zaterdag 20 juni, 11.00-16.00 uur: Rondom-Magnus-markt

Plaatselijke producten, muziek, informatie op de Kerkbrink, en ..schilders. Hier ook ‘kerk in blik’ verkrijgbaar…

zaterdag 27 juni: Schrieversdag

Culinaire ontmoeting met bekende schrijvers en dichters in de plaatselijke horeca.

zaterdag 4 juli: Kerk op het blik
Schooljeugd heeft lege blikken artistiek bewerkt. Deze dag is de prijsuitreiking tussen school en kerk.

zaterdag 11 juli: Afsluiting van het project

Na afloop van  het project worden alle afbeeldingen van het project Rondom Magnus verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Oude Drentse Kerken.

 

Afronding Panorama Magnus

De afgelopen weken heeft Laurens Boersma samen met een aantal cursisten de omgeving van de Magnuskerk vanaf de kerk op het doek vastgelegd. Van de kerk zelf zijn in de afgelopen eeuwen honderden tekeningen en schilderijen gemaakt maar van het landschap bezien vanaf de kerk is nauwelijks iets terug te vinden. In het kader van het op 12 juni startend programma Rondom Magnus zijn de zichtlijnen vanaf de kerk, het panorama, in schilderijen verbeeld.

Laurens Boersma heeft de afgelopen weken twee sessies georganiseerd met een kleine groep enthousiastelingen die het meest koude, winderige weer wel wilden trotseren. Daarnaast is hij een keer in zijn eentje een middag wezen schilderen. Tijdens de 2e schilderdag heeft RTV Drenthe een alleraardigste filmreportage gemaakt: Magnuskerk Anloo en omgeving in de verf’,  nog steeds te bekijken in YouTube.

Meer over het Panorama-project vind je op de weblog van Laurens Boersma.

Foto’s oude gereedschappen op website geplaatst

onbekend gereedschapVandaag zijn meer dan 160 foto’s van oude gereedschappen op de site geplaatst. De verzameling gereedschappen is grotendeels eigendom van Hindrik Lanjouw, een klein gedeelte is van slager Koers uit Midlaren. De foto’s zijn gemaakt door Jaap Gros.

Er zijn 8 voorwerpen waarvan niet bekend is waarvoor ze werden gebruikt. Zie de foto’s met de bijschriften ‘Onbekend’. Graag een reactie als je deze onbekende gereedschappen herkent.

Veel belangstelling voor rondleiding onderduikershol

Op 18 en 19 april waren er rondleidingen en bezichtigingen van het onderduikershol in het Evertsbos. De teamleden Jan en Joke Benjamins, Jaap Gros en Gezienus Hamminga hadden er de handen vol aan om de vele tientallen belangstellenden tekst en uitleg te geven over de opgravingen en de honderden voorwerpen die inmiddels zijn aangetroffen. Hieronder een foto-impressie van de rondleidingen.

Previous Image
Next Image

info heading

info content