Persbericht Rondom Magnus

Onderstaand persbericht is toegezonden aan de media in de regio:

Kerk Anloo aan het zicht onttrokken?

In juni zal de Magnuskerk in Anloo vier weken lang schuil gaan achter een spandoek van 200 meter, met 160 verschillende afbeeldingen…  van diezelfde kerk! Dit is één van de activiteiten waarmee het project Rondom Magnus de aandacht wil vestigen op de rol van de kerk in het landschap, die haast ongemerkt verandert. De oude bisschopskerk staat in het midden van het dorpsgebied en van de marke, maar welke Anloër is zich daar nog van bewust? Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Zonder dat we het in de gaten hadden is het landschap dichtgegroeid en heeft het torentje zijn functie als oriëntatiepunt verloren.

Dat was vroeger wel anders. Veel karrensporen op de omringende heide die nu liggen ingebed in de geborgenheid van het Kniphorstbos en het Evertsbos liepen rechtstreeks toe op de kerktoren. In de eerste reis- en zakatlasjes uit de achttiende eeuw stonden de silhouetten van de verschillende kerktorens als verre bakens aangegeven. En ook landmeters en kaartmakers waren voor hun driehoeksmeting in Drenthe afhankelijk van enkele spaarzame kerktorens en windmolens die zich als verre landmerken in het open heidelandschap verhieven. Van die vergezichten kunnen we ons in het huidige, besloten landschap nauwelijks nog een voorstelling maken.

Met deze gedachten in het achterhoofd heeft de Vereniging Historisch Anloo een project opgezet met de naam “Rondom Magnus”. Dit project probeert deze verloren gegane beleving weer vorm en gestalte te geven. Op vrijdag 12 juni wordt het startsein voor dit project gegeven met een groot symposium in de Magnuskerk. Vanaf die dag zullen op diverse plaatsen in en rond het dorp grote stellages staan opgesteld met “opgeblazen” afdrukken op kunststof van foto’s gemaakt van schilderijen gemaakt rondom Magnus. Ook op het kerkhof rond de Magnuskerk hangen panelen, met een totale lengte van 200 meter, met daarop vergrote afdrukken van foto’s. Dankzij het enthousiasme van vele bezitters van schilderijen, waarop de Magnuskerk staat, en die wij mochten fotograferen, is dit mogelijk gemaakt. Bovendien is er een rondwandeling bedacht “Rondom Magnus”, die ruwweg over de noord-es en de zuid-es gaat en waar op diverse plaatsen uitzichtpunten op de kerk staan aangegeven, aangeduid als “blik op de kerk”. Voor die wandeling is een prachtig boekje gemaakt, met verhalen en een uitklapkaart, en geïllustreerd met een groot aantal foto’s van schilderijen die ooit zijn gemaakt van het silhouet van Anloo met de Magnuskerk.

Gedurende de 4 weken na het symposium zijn er diverse activiteiten georganiseerd in Anloo, zoals:

Binnenexpositie Blik in de kerk (dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur)

Een verrassende presentatie van voorwerpen, kaarten en andere parafernalia.

Panorama Magnus

In de voormalige woning van Evert Musch is een doorlopende expositie van zijn werk en recente schilderijen van andere schilders naar het idee ‘Panorama Magnus’. (Geopend: Zaterdag en Zondag: 12.00-17.00).

zaterdag 20 juni, 11.00-16.00 uur: Rondom-Magnus-markt

Plaatselijke producten, muziek, informatie op de Kerkbrink, en ..schilders. Hier ook ‘kerk in blik’ verkrijgbaar…

zaterdag 27 juni: Schrieversdag

Culinaire ontmoeting met bekende schrijvers en dichters in de plaatselijke horeca.

zaterdag 4 juli: Kerk op het blik
Schooljeugd heeft lege blikken artistiek bewerkt. Deze dag is de prijsuitreiking tussen school en kerk.

zaterdag 11 juli: Afsluiting van het project

Na afloop van  het project worden alle afbeeldingen van het project Rondom Magnus verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Oude Drentse Kerken.

 

Afronding Panorama Magnus

De afgelopen weken heeft Laurens Boersma samen met een aantal cursisten de omgeving van de Magnuskerk vanaf de kerk op het doek vastgelegd. Van de kerk zelf zijn in de afgelopen eeuwen honderden tekeningen en schilderijen gemaakt maar van het landschap bezien vanaf de kerk is nauwelijks iets terug te vinden. In het kader van het op 12 juni startend programma Rondom Magnus zijn de zichtlijnen vanaf de kerk, het panorama, in schilderijen verbeeld.

Laurens Boersma heeft de afgelopen weken twee sessies georganiseerd met een kleine groep enthousiastelingen die het meest koude, winderige weer wel wilden trotseren. Daarnaast is hij een keer in zijn eentje een middag wezen schilderen. Tijdens de 2e schilderdag heeft RTV Drenthe een alleraardigste filmreportage gemaakt: Magnuskerk Anloo en omgeving in de verf’,  nog steeds te bekijken in YouTube.

Meer over het Panorama-project vind je op de weblog van Laurens Boersma.

Foto’s oude gereedschappen op website geplaatst

onbekend gereedschapVandaag zijn meer dan 160 foto’s van oude gereedschappen op de site geplaatst. De verzameling gereedschappen is grotendeels eigendom van Hindrik Lanjouw, een klein gedeelte is van slager Koers uit Midlaren. De foto’s zijn gemaakt door Jaap Gros.

Er zijn 8 voorwerpen waarvan niet bekend is waarvoor ze werden gebruikt. Zie de foto’s met de bijschriften ‘Onbekend’. Graag een reactie als je deze onbekende gereedschappen herkent.

Veel belangstelling voor rondleiding onderduikershol

Op 18 en 19 april waren er rondleidingen en bezichtigingen van het onderduikershol in het Evertsbos. De teamleden Jan en Joke Benjamins, Jaap Gros en Gezienus Hamminga hadden er de handen vol aan om de vele tientallen belangstellenden tekst en uitleg te geven over de opgravingen en de honderden voorwerpen die inmiddels zijn aangetroffen. Hieronder een foto-impressie van de rondleidingen.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Rondleiding Onderduikershol op zaterdag 18 april en zondag 19 april

P3080253Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de Vereniging Historisch Anloo al geruime tijd bezig is met een onderzoek naar het onderduikershol in het Evertsbos.

We hebben daartoe om tafel gezeten met Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie. Men mag nl. niet zomaar willekeurig ergens gaan graven, we moesten ons houden aan de regels die deze instanties ons oplegden en waren verplicht een gekwalificeerd bureau met de juiste vergunningen in de arm te nemen. Gelukkig was de gemeente ook enthousiast en beloofde ons te steunen want het bleek al gauw dat dit een duur project zou gaan worden.

P3080261Intussen hebben we vele hobbels genomen en is de eerste helft van het hol volgens strikte archeologische regels uitgegraven en hebben we onverwacht veel vondsten die variëren van fragmenten textiel tot een likeurflesje, pantoffels en stukken handgranaat. Alle vondsten moesten ingetekend worden en in lijsten gezet en bovendien een voorlopige conservering ondergaan totdat besloten wordt welke behouden worden en welke niet. Dan pas gaat die selectie naar de uiteindelijke conservering.

Ons doel was om het onderzoek afgerond te hebben en mogelijk zelfs de plek weer beter beleefbaar ruim voordat op 4 mei de Dodenherdenking plaatsvindt. Dat zal ons niet lukken, nogmaals vanwege alle officiële regels en de hoeveelheid vondsten die eerst verwerkt moesten worden. Het hol moet tijdelijk weer dicht totdat het Bevoegd Gezag hopelijk besluit dat de andere helft ook onderzocht mag worden. Het is een duur project  ondanks het feit dat de archeologen met wie we samenwerken dat tegen zeer gereduceerd tarief doen.

P3080201We hebben nu toestemming om het hol wat langer open te laten om een bescheiden rondleiding/bezichtiging te organiseren.

Komende zaterdagochtend  18 april van 11.00 tot 12.00 uur en zondagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur zullen we bij het hol klaar staan.

Bij vragen kan men zich wenden tot iemand van het team:

Gezienus Hamminga, genghamminga@ziggo.nl

Jaap Gros, joanisoud@hotmail.com

Jan en Joke Benjamins, fam.benjamins@planet.nl

Panorama Magnus van start

Previous Image
Next Image

info heading

info content

De schildersgroep van Laurens Boersma uit Annerveenschekanaal is begonnen met het deelproject Panorama Magnus, onderdeel van het project Rondom Magnus. Zij schilderen de omgeving van de Magnuskerk vanuit de kerk gezien. Op de foto’s is o.a. te zien wat er aan resultaten is behaald na een dag schilderen in de buitenlucht. De groep van Laurens Boersma gaat in mei nogmaals aan het werk.

Als de schilderijen klaar zijn zullen deze in het atelier van Liesbeth Dijkstra-Musch (Galerie Musch Anloo) tentoongesteld worden gedurende de 4 weken van Rondom Magnus.

Symposium in Magnuskerk op 12 juni a.s.

Op vrijdag 12 juni 2015 wordt een symposium gehouden in de Magnuskerk in Anloo, waarbij diverse sprekers, waaronder prof. dr. Theo Spek  (RUG) en prof. dr. J.C.A. Kolen (Universiteit Leiden) hun licht zullen laten schijnen over de relatie tussen architectuur en landschap door de eeuwen heen. Het symposium, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Drents Landschap en de Stichting Oude Drentsche Kerken,  begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een lunch in de Homanshof in Anloo rond 13.00 uur. Als aandenken aan het symposium ontvangt elke deelnemer het boekje Rondom Magnus: een beschrijving van de speciale wandelroute rond het dorp, met tientallen foto’s van schilderijen en tekeningen die in het verleden gemaakt zijn van de Magnuskerk. Daarna is er gelegenheid om de wandelroute “Rondom Magnus” te lopen en al wandelende de relatie tussen architectuur en landschap, en vooral de verandering daarvan in de tijd, te ervaren.
Inschrijven voor het symposium kan tot 1 juni via de webwinkel van het Drents Landschap