Nieuwe oorlogsmonument

“Voor velen van ons en zeker voor de iets jongeren is oorlog iets dat zich elders afspeelt, iets waarover je in de krant leest of dat je op de televisie ziet. Wij beleven een in de historie ongekend lange periode zonder oorlog, een periode met vrede. Een tijd waarin fundamentele vrijheden niet worden bedreigd, waarin je leven niet bedreigd wordt door een dictatuur….” Met deze woorden opende Albert Hovius, voorzitter van de Vereniging Historisch Anloo de bijeenkomst op vrijdagmiddag 23 september in het Evertsbos in Anloo ter gelegenheid van de presentatie van het oorlogsmonument, opgericht op de plaats van het onderduikershol.

De Vereniging Historisch Anloo heeft met behulp van vele vrijwilligers en financiële en materiële steun van een groot aantal instanties en bedrijven een indrukwekkend monument gerealiseerd op de plek van het onderduikershol. Landschapsarchitect Berno Strootman heeft het ontwerp gemaakt waarbij 13 zwerfkeien, in een groep geformeerd, de 13 mannen symboliseren. De toegang tot het monument wordt gevormd door een indrukwekkend hek, waarachter een grote bank, de “stilstaanbank” gedoopt, bezoekers uitnodigt om daarop gezeten stil te staan bij deze gebeurtenissen uit het verleden. Vandaar leidt een eenvoudig keienpad naar het monument. Het volledige plan van Berno Strootman vindt u hier.

Namens de gemeente Aa en Hunze sprak wethouder Henk Heijerman zijn waardering uit voor dit initiatief waaraan de gemeente vanaf het begin enthousiast zijn steun heeft gegeven. Hierna liepen alle aanwezigen, waaronder een aantal nabestaanden van de destijds omgekomenen, en vertegenwoordigers van de OBS Anloo, die het monument heeft geadopteerd, naar het monument om daar een ogenblik samen in stilte hun gedachten te laten gaan over de gebeurtenissen in het verleden.

Hieronder een impressie van de presentatie van het nieuwe oorlogsmonument op 23 september.

[tribulant_slideshow gallery_id=”6″]

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.