Gilde van Clocklueders

Vele dorpsgenoten vertellen met gepaste trots dat het in Anloo nog altijd de gewoonte is dat kinderen van de basisschool ’s middags om 12 uur de klok luiden. Een aantal jaren geleden is het luiden van de klok op zaterdagmiddag om 5 uur met de pensionering van de vorige koster, Herman Posthouwer, opgehouden. Deze traditie is waarschijnlijk een overblijfsel uit het katholieke verleden, toen er een aantal keren per dag door het luiden van de klok werd opgeroepen tot het gebed. Dat begon ’s ochtends bij het opgaan van de zon voor de ‘lauden’ (lofprijzing) en eindigde ’s avonds laat met de ‘completen’ (voltooiing). Om 5 uur ’s middags werd er geluid voor de ‘vespers’ (avond). De kerk heeft in 2014 aan de Vereniging Historisch Anloo gevraagd of de leden bereid zijn deze traditie weer op te pakken.
En natuurlijk doen we dat graag. Daarvoor heeft Historisch Anloo het ‘Gilde van Clocklueders thoe Anlo’ in het leven geroepen. Omdat we ook willen dat het luiden op een “geschoolde” manier gaat, heeft inmiddels iedereen die hieraan mee wilde doen een cursus(je) klokluiden gevolgd. Gelukkig was Herman Posthouwer bereid ons te scholen in de kunst van het vakkundig luiden van de klok van de Magnuskerk. Elke deelnemer verplicht zich om in een bepaalde maand elke zaterdag om 5 uur precies de klok te luiden.

Als je mee wil doen kun je per e-mail of telefonisch contact opnemen met Jaap Gros: joanisoud@hotmail.com (telefoon 06-15214894) of Albert Hovius: a.hovius@kpnplanet.nl (telefoon 0592-268683).

Beluister de radio-uitzending!

 

of bekijk de video (met dank aan RTV Drenthe):

2 reacties

  1. Het is een oude Rooms Katholiek gebruik dat sommige kerken drie keer daags het z.g. Angelus of te wel De Engel des Heren luiden, het bestaat uit om na de uurslagen eerst drie keer drie slagen te kleppen en daarna ca 2 minuten een klok te luiden, tijdens dit Kleppen en luiden kan dan het”Onze Vader” of/en het “Wees Gegroet Maria “vol van Genade enz.worden gebeden.

  2. Huub rademacher

    Ik heb een vraag. Ik woon vlak bij een kerk en daar wordt om 7.30 en 12.00 en om 18.00 uur na de gebruikelijke klokslag(en) nog een bepaald aantal klokslagen gedaan. Ik denk dat dat de metten, Lauren en vesper aankondigen. Maar is er een bepaalde volgorde in het aantal klokslagen en de pauze er tijdens?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *