Begraafplaatsonderzoek

Nederland is rijk aan historische begraafplaatsen, niet alleen aan kerkhoven gelegen rondom of bij kerken, maar ook aan begraafplaatsen die ooit buiten de bebouwde kom zijn aangelegd. Zo is het oudste gedeelte van de begraafplaats Anloo in het begin van de 19de eeuw in gebruik genomen, toen het begraven in en om de kerk verboden werd.

Om een aantal redenen is het van belang goed te zorgen voor de historische begraafplaatsen en de daarop voorkomende grafmonumenten; ze vormen een rijke bron voor onze kennis van de vaderlandse, regionale of familiehistorie en ze vormen een rijke afspiegeling van de cultuurhistorie rondom sterven en begraven.

De Vereniging Historisch Anloo voert al enige tijd begraafplaatsonderzoek uit en bereidt de restauratie voor van delen van die begraafplaats. U vindt hier informatie over:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *