Project 360 graden bewegende beelden Onderduikershol

Onderzoek naar het Onderduikershol in het Evertsbos, tussen Anloo en Eext, heeft heel veel
vondsten en inzichten opgeleverd (zie elders op deze website), maar het hol zelf bestaat niet meer.
Op de locatie waar het zich bevond is enige jaren geleden een oorlogsmonument opgericht.
Deze gedenkwaardige plek wordt regelmatig bezocht door geïnteresseerden; daarnaast gaan elk jaar
in de weken voor 4 mei ook basisscholen van de gemeente Aa en Hunze op excursie naar deze
historisch belangrijke locatie. Er is veel archeologisch onderzoek verricht, er is een prima lesbrief en
diverse vondsten worden tentoongesteld in de Homanshof, waar ook een prachtige maquette is te
zien. Maar er ontstond de behoefte om de leerlingen ook op een andere, levendiger, manier dit
bijzondere verhaal aan te bieden. En wel op een manier die aansluit op de moderne techniek en hoe
de jeugd gewend is om daar mee om te gaan.

De vereniging Historisch Anloo heeft zich in 2018 tot doel gesteld om driedimensionale (video-)
beelden te maken van het dagelijkse leven in en rondom het Onderduikershol. Er is een verkenning
geweest met Virtual Reality-techniek, waarmee de computer beelden genereert die met een VR-bril
de ruimtelijke ervaring biedt. Maar deze bleek niet geschikt vanwege zware technische eisen, hoge
kosten en het ontbreken van mensen in de voorstelling.
Daarom is er het 3D-project ‘bewegende beelden’ gestart, onder leiding van Jan en Joke Benjamins
en Roelie Völlink. Zij hebben contact gelegd met de Digital Art Factory (D.A.F.) uit Assen. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in 360-graden-fotografie, waarmee een ruimtelijke ervaring geboden kan worden die
vergelijkbaar is met Virtual Reality, maar gemakkelijker te realiseren is en inzet van acteurs mogelijk
maakt.
De projectleiders hebben op twee zorgvuldig geselecteerde plekken in het bos een omgeving
gecreëerd waar D.A.F. 360 graden digitale opnames heeft gemaakt. Zo zijn korte scènes in videoclips
gerealiseerd. De meeste acteurs in deze scènes zijn bewoners van Anloo, die werden voorzien van
rekwisieten en kleding uit de Tweede Wereldoorlog. De opnames zijn gemaakt op 30 november
2019. Het was heel wonderlijk om ineens deze strijders uit ons dorpshuis te zien fietsen en in het bos
de ‘echte’ verzetsstrijders tot leven zien komen. In het nieuwsbericht hierover vindt u een link naar een filmpje van ‘the making of’ en in ons tijdschrift Anloo Ooit 2020 nummer 1 staat een artikel hierover van Joke Benjamins.
Met smartphones en VR-brillen van de vereniging krijgen de kinderen door vier korte 360ᵒ filmpjes
een indrukwekkend beeld van het dagelijks leven rondom het onderduikershol ten tijde van gebruik
en ontdekking. In een uitzending van RTV Drenthe op 7 maart werd hier aandacht aan besteed.
De officiële presentatie van het resultaat was gepland voor 3 april 2020 met de kinderen van de OBS
van Anloo en met partijen die financieel en materieel hebben bijgedragen aan het project
(provincie, gemeente, Gebiedsfonds) en andere genodigden. Vanwege de Coronacrisis moest dit
helaas worden uitgesteld. Na de officiële presentatie is er ook voor andere belangstellenden
gelegenheid om een excursie mee te maken. De begeleiding wordt verzorgd door onze onmisbare

hiertoe opgeleide vrijwilligers. Speciaal voor deze groepen worden middagen of avonden
georganiseerd .
Ook voor andere belangstellenden worden van tijd tot tijd excursies gepland. We vragen per
deelnemer een kleine vergoeding (€ 2,-). Als u zelf een groep belangstellenden hebt is zo’n excursie
op afspraak ook mogelijk. Neemt u dan contact op met Joke Benjamins: fam.benjamins@planet.nl, of
met het secretariaat van onze vereniging.

Reacties zijn gesloten.