Boeken en tijdschriften

img056Anloo in het landschap Drenthe

Lanjouw, Hindrik. e.a. (samenstellers).   Uitgave in eigen beheer,z.p., 1982. 128 p. geb. 21×28,5 cm. foto’s. ill.

Ingezetenen van het dorp Anloo hebben een boek samengesteld dat laat zien hoe Anloo is ontstaan, wat er verdwenen is, maar ook wat er nu nog is en hoe zuinig we daarmee moeten zijn. Uitgangspunt was zoveel mogelijk te visualiseren en beschrijvingen (in Drents dialect) beperkt te houden. De samenstellers waren: Hindrik Lanjouw, landschapsbeheerder; Roelfien Meursing, huisvrouw; Evert Musch, kunstschilder; Jan Evert Musch, praktijkarcheoloog; Albert Rademaker, grafisch vormgever gvn.

 

 

 

img057Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer

Veen, Chris, van der en Rademaker, Albert. Gemeente Anloo, Anloo, 1997. 128 p. geb. 24,5×32,5 cm. foto’s.

Portret van de (voormalige) gemeente Anloo,  opgezet als documentaire en niet als het zoveelste geschiedenisboek. Het schildert niet de grote lijnen, maar de details. Wat was nu eigenlijk symbolisch voor de ontwikkeling van de gemeente en wat was er zo Anloo-eigen aan?

Geschiedenis, opgehangen aan schijnbaar onbeduidende gebeurtenissen en begrippen die dreigen uit te sterven.

 

 

img058Landschapsgeschiedenis van De Strubben / Kniphorstbos. Archeologische en historisch-ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug

Schrijver: diversen.  1993, 236 pp. Uitgever: Groningen, van Dijk & Foorthuis

Als cultuurlandschap vormen De Strubben/Kniphorstbos de restanten van een voormalig veld- en strubbencomplex in de marken van Anloo, Annen, Schipborg en Zuidlaren. Dit boek wijst de lezer op de zichtbare en onzichtbare historische sporen in dit unieke natuurgebied. Het is uitvoerig bestudeerd door onderzoekers op archeologisch, bodemkundig, geografisch en historisch terrein.

 

img059Etstoel Anloo toe St. Magnus

STUMPEL, L.M.A.  e.a.   Anloo, Eigen beheer, 1987, linnen/hardcover, 112 p. Beperkte en met de hand genummerde oplage (1000 ex., nr. 178). Dutch

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid van de 16e-eeuwse Etstoelzitting in de kerk van Anloo – zijnde het oudste monument van Drenthe – op de feestdag St. Magnus, 19 augustus, 1987, bijgewoond door Prinses Margriet. Het bevat bijdragen van L.M.A. Stumpel, dr. F. Keverling Buisman en E.J. Panman.

 

 

 

 

img055Anloo, het dorp, de kerk en de etstoel

Auteurs: Klaas Timmer, Ed Panman. 128 pagina’s. EAN/ISBN 13 9789052943725. Uitgeverij: Profiel.

De geschiedenis van een uniek Drents dorp verteld door drie kenners van de historie, geïllustreerd door bijzondere kunstenaars en voorzien van vele historische foto’s uit particuliere collecties. Het verhaal Anloo, het dorp, de kerk en de etstoel vertelt van de rijke geschiedenis van dit dorp, prachtig gelegen tussen de Hondsrug en het dal van het Anlooër Diepje. Vóór 1800 was het de hoofdplaats van het dingspel Oostermoer en tot 1990 hoofdplaats van de huidige gemeente. De Magnuskerk, daterend uit de 11e of 12e eeuw, vormt het middelpunt van diverse culturele activiteiten. Drie stichtingen bekommerden zich om het behoud van het kerkgebouw en het orgel. Elke derde zaterdag in augustus vindt de Etstoel-dag plaats, de opvoering van een historische rechtszitting rond de feestdag van Sint Magnus.

 

Heinrich Schütz – Toen, nu en voor altijd…

Ingeborg Stein. Uitgever: Boekscout, 2018. Paperback, 106 pagina’s.

Een wat vreemde eend in de bijt, op deze website. Wel historie, maar ver van Anloo. We vermelden het toch graag, omdat deze Nederlandse vertaling tot stand is gekomen dank zij de inzet van ons lid Christian Bokemeyer. Zijn jarenlange vriendschap met de auteur en haar wens om dit verslag van een lange worsteling te delen met lezers uit Nederland, hebben geleid tot dit boek.

Dit boek is een verslag van een moeizame strijd om de Luthers geïnspireerde componist Heinrich Schütz (1585-1672) in de destijds godsdienst-vijandige omgeving van de voormalige DDR de plaats te geven die hij verdient. Een strijd die de schrijfster uiteindelijk succesvol heeft afgerond met de inrichting van zowel het geboorte- als het sterfhuis van deze geweldige componist tot herinnerings- en informatiecentrum.

Als u het boek rechtstreeks bij ons bestelt ontvangt u daarbij gratis een CD met prachtige opnamen van een aantal motetten van Heinrich Schütz. Mail naar a.hovius@kpnplanet.nl en maak € 17,99 over op bankrekening NL13ABNA 0570 331 420  t.n.v.  Albert Hovius, Anloo, onder vermelding van ‘Boek plus CD Ingeborg Stein’.

 

Waarom moet ik u tegen jou zeggen?

Auteur: Karin Driegen.  Paperback, 262 pagina’s 14,8 x 21 cm.  ISBN 9789090327068. Uitgeverij : Uitgeverij WKD

Karin Driegen schreef deze psychologische roman, over een huwelijk tussen een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante tijdens de Tweede Wereldoorlog, als eerbetoon aan haar grootouders. ‘Mijn oma kwam eind jaren twintig van de vorige eeuw als dienstmeisje naar Nederland’, vertelt Driegen. ‘Ze trouwde met mijn opa, een Nederlandse verzetsstrijder uit Nieuweschans, die vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd werd door de nazi’s.’

Waarom moet ik u tegen jou zeggen? is een oproep aan de lezers tot mededogen en respect voor slachtoffers waar en in welke oorlog dan ook. Tegen de achtergrond van Bad-Nieuweschans volgen we het huwelijk van een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante. Douwe vecht voor de vrijheid, terwijl Minnie alles op alles zet om hun gezin te voeden. Door haar afkomst wordt ze geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten van haar dorpsgenoten en voelt zij zich alleen staan. Als ze haar man verdenkt van een verhouding met een koerierster, raakt ze vertwijfeld en wordt ze verteerd door jaloezie.

 

Vergeten verzetshelden
Een onderzoek naar het onderduikershol Anloo

Auteurs: Jan Benjamins en Joke A. Benjamins Palte. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2019.
Hardcover, 160p. ISBN 9789023256465.

Vergeten verzetshelden gaat over het onderduikershol in de bossen van Anloo. Men wist dat het er geweest was maar de kennis omtrent de juiste plaats was verloren gegaan. Wie er hadden geschuild was ook vergeten, zo men het ooit al had geweten. Er was in de buurt wel een monument, een steen met tien namen, maar ging het daarbij om de bewoners van het hol?
Na intensief onderzoek door de auteurs is nu bekend waar het onderduikershol precies gelegen heeft, wie de mensen waren die er geschuild hebben en wat hun verhaal is. Ook de mensen die hen hielpen, krijgen in Vergeten verzetshelden een naam en gezicht. Verder bleken koeriersters van onschatbare waarde als verbindende schakel met de buitenwereld. Daarnaast wordt beschreven wat er bekend is van de personen die op de herdenkingssteen vermeld stonden. Zij werden op 8 april 1945 bij het hol geëxecuteerd maar hadden geen van allen in het hol ondergedoken gezeten.
De geschiedenis van het onderduikershol wordt ondersteund door de archeologische opgraving die er heeft plaatsgevonden, de enige archeologische opgraving die bij een onderduikershol ondernomen is.
De auteurs hebben met tientallen nabestaanden gesproken, intensief archiefonderzoek uitgevoerd en deelgenomen aan het archeologisch onderzoek. Vergeten verzetshelden is een boek geworden dat een verbinding maakt met de meer bekende nationale historie en dat het onderduikershol te Anloo de bijzondere plaats in de geschiedenis geeft die het verdient.

100 eeuwen begraven rond Anloo

Redactie Lukas Hoven en Albert Hovius. Vereniging Historisch Anloo, 2018. 
Hardcover, 143 p. ISBN 9789090308982 |2018. 

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cirkel van geboorte, leven en sterven sluit zich vroeg of laat voor iedereen. Hoe wordt omgegaan met de dood en de gestorvenen verschilt van tijd tot tijd, van plaats tot plaats, van religie tot religie. In het gebied van het middeleeuwse kerspel Anloo kan duizenden jaren grafcultuur worden beleefd in het decor van een prachtig historisch landschap. Die beleving kan worden ervaren door het lezen van dit rijk geïllustreerde boek, maar ook door de bijbehorende wandelroute te lopen en de fietsroute te fietsen.

Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Stichting Het Drentse Landschap (www.drentslandschap.nl/winkel) en Hunebedcentrum Borger (www.hunebedcentrul.eu), of via mail aan historischanloo@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *