Herdenking 75 jaar vrijheid Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze heeft zich van haar beste kant laten zien: gevoelens van dankbaarheid en respect betreffende onze buitenlandse bevrijders en onze Nederlandse vrijheidsstrijders zijn middels een herdenkingsboeket  tot uitdrukking gebracht.  In vier plaatsen van onze gemeente, waaronder Anloo, is zo’n boeket met linten neergelegd bij de diverse herdenkingsmonumenten. Hier is dat natuurlijk bij het Verzetsmonument in het Evertsbos nabij het voormalige onderduikershol. Hieronder het filmpje dat er in alle stilte en rust vanwege de Coronacrisis van is gemaakt: zonder extra mensen of ander publiek hebben de wethouders en de burgemeester deze mooie taak verricht. We hadden er graag bij willen zijn.

 

 

We attenderen u ook graag nog op een andere invalshoek om bij de oorlog stil te staan. Radio Aa en Hunze interviewde leden van Historisch Anloo, inwoners van het dorp die als kind deze periode meemaakten. Wat herinneren zij zich van die tijd? Hoe was het ‘gewone’ leven toen? U kunt die uitzendingen hieronder terugluisteren.

 

 

Herdenk 75 jaar vrijheid met een boek op de bank

De Coronacrisis noodzaakte tot het afgelasten van (bijna) alle voorstellingen en evenementen, waaronder de activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Misschien kan een goedgekozen boek zoals de nieuwe uitgave van Karin Driegen dit enigszins vervangen.

Karin Driegen (www.karindriegen.nl) studeerde en gaf tekenles in Nederland voordat ze in 1995 naar Engeland verhuisde en tijd vond om te schrijven. In februari 2020 verscheen haar oorlogs- en verzetsroman Waarom moet ik u tegen jou zeggen?   Een roman over een huwelijk tussen een Nederlandse vetzetsstrijder en een Duitse immigrante tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Driegen schreef de psychologische roman als eerbetoon aan haar grootouders gedurende de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn oma kwam eind jaren twintig van de vorige eeuw als dienstmeisje naar Nederland’, vertelt Driegen. ‘Ze trouwde met mijn opa, een Nederlandse verzetsstrijder uit Nieuweschans, die vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd werd door de nazi’s.’

Waarom moet ik u tegen jou zeggen? is een oproep aan de lezers tot mededogen en respect voor slachtoffers waar en in welke oorlog dan ook. Tegen de achtergrond van Bad-Nieuweschans volgen we het huwelijk van een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante. Douwe vecht voor de vrijheid, terwijl Minnie alles op alles zet om hun gezin te voeden. Door haar afkomst wordt ze geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten van haar dorpsgenoten en voelt zij zich alleen staan. Als ze haar man verdenkt van een verhouding met een koerierster, raakt ze vertwijfeld en wordt ze verteerd door jaloezie.

‘In mijn boek zie je hoe mijn hoofdpersoon overeind blijft staan in een wereld vol met tegenslagen’, aldus Driegen. ‘Ik neem je mee langs de moeizame paden van een botsend huwelijk, via de onbegaanbare wegen van het verzet en de afgronden van verlies en verdriet naar de hoogvlakten van inzicht en empathie voor de lijdende mens.’

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Filmopnames voor 360⁰ bewegende beelden over onderduikershol

Elk jaar in de weken voor 4 mei kunnen de basisscholen van de gemeente Aa & Hunze kiezen voor een excursie naar Anloo, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de plaats van het voormalige onderduikershol, aan de expositie van gevonden voorwerpen uit dat hol en aan de plaats waar in de nacht van 8 april 1945 de Franse parachutisten geland zijn. Door vooraf te werken met de betrokken lesbrief hebben de leerlingen een redelijk beeld gekregen van deze episode van de Tweede Wereldoorlog en de impact hiervan op het leven van een aantal individuele mensen. Op elke te bezoeken plaats wordt door vrijwilligers van de Vereniging Historisch Anloo een toelichting gegeven op de gebeurtenissen die zich hier destijds hebben afgespeeld. Dankzij de ontwikkelingen in de digitale techniek is het mogelijk de gebeurtenissen niet alleen met woorden en stilstaande beelden toe te lichten maar die ook te illustreren met 360ᵒ bewegende beelden met behulp van VR-brillen.

Op zaterdag 30 november 2019 zijn op twee locaties filmopnames gemaakt voor de realisatie van deze 360ᵒ presentaties rondom de geschiedenis van het onderduikershol van Anloo. Deze opnames zijn letterlijk “achter de schermen” ook weer gefilmd. Hieronder een compilatie van deze ‘the making of’ door José Langenkamp.

 

Magnuslezing: Betekenis en Behoud

Een tijdreis vanuit het verleden, via het heden, naar een ongemakkelijke
toekomst…

Dit jaar is de zesde de keer dat de Magnuslezing wordt gehouden. Jaarlijks
nodigen we sprekers uit die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat
raakt aan onze mooie, beeldbepalende Magnuskerk, in de context van fysieke
omgeving en religie, in het verleden en de toekomst.
Dit jaar haakt de lezing in op de bijzondere muurschilderingen in onze kerk.
Welke boodschap wil de kunst uit het verleden verkondigen? En hoe kunnen we
die boodschap voor de toekomst veiligstellen? Een boodschap die misschien
niet meteen begrepen wordt, omdat de betekenis vaak gekleurd wordt door de
tijd waarin we leven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Jan en Joke Benjamins presenteren hun boek ‘Vergeten verzetshelden’

Op donderdagmiddag 28 maart 2019 was het eindelijk zover. Jan en Joke Benjamins bezegelden hun onderzoek met de presentatie van hun boek over de vergeten verzetshelden. Dappere mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun onderdak hadden in een onderduikershol in het Evertsbos tussen Anloo en Eext.

De boekpresentatie is verzorgd door de uitgeverij Van Gorcum in Assen en gehouden in de Koningsherberg in Anloo. Op de presentatie zijn 87 gasten afgekomen waaronder familie van de verzetshelden, wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, vertegenwoordigers van de Vereniging Historisch Anloo, historici en andere belangstellenden.

Na een inleiding van dagvoorzitter Sonja Geurts van uitgeverij Van Gorcum geven Jan en Joke een mooie en indrukwekkende inkijk in de wijze waarop zij hun onderzoek hebben ingericht en uitgevoerd. Een boeiende presentatie geïllustreerd met videobeelden van getuigen en authentieke beelden van oude foto’s en filmbeelden van het onderduikershol. De foto’s en filmbeelden zijn werkelijk sprekend en ademen een sfeer uit van beklemming, overleven, angst en doorzettingsvermogen. Onvoorstelbaar hoe deze dappere mannen en vrouwen hier al die tijd konden bestaan, maar ook de mensen die hen hielpen met voedsel, kleding en andere levensmiddelen.

Het onderzoek naar het onderduikershol is in 2013 vanuit de vereniging Historisch Anloo geïnitieerd. Vrijwilligers uit onder meer Anloo, archeologen en fondsenwervers hebben allen belangeloos bijgedragen aan het onderzoek naar wat uiteindelijk resulteerde in belangrijke oorlogsdocumenten: het gerestaureerde onderduikershol, de verzameling van artefacten die tentoongesteld zijn in het Homanshof, het herdenkingsmonument en natuurlijk niet in de laatste plaats het prachtige boek.

Na deze presentatie nam wethouder Henk Heijerman het woord een complimenteerde Jan en Joke met hun onderzoek en de verslaglegging in hun boek. Naar zijn zeggen indrukwekkend wat een gemeenschap met elkaar voor elkaar kan brengen. Vervolgens een inleiding van archeoloog Evert van Ginkel. Van Ginkel schetste het belang van archeologisch onderzoek in de bredere context van de geschiedenis. Archeologie is immers meer dan alleen dinosaurusbotjes en vuistbijlen zoeken, maar ook de wetenschap die zich bezig houdt met de wat meer recente, te documenteren, geschiedenis. Zoals de recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Na dit ceremonieel gebeuren was het tijd voor de bedankjes, korte toespraken, bloemen en uiteraard de mogelijkheid om ter plekke het boek te kopen en te laten signeren. Velen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Belangstellenden die niet aanwezig waren kunnen bij de uitgeverij Van Gorcum een exemplaar bestellen via de webshop: webwinkel.vangorcum.nl of bij elke (online) boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

Op deze plaats wil de Vereniging Historisch Anloo Jan en Joke van harte feliciteren met hun geweldige werk.

Henk Muller, voorziter

(Foto’s: Marita Weener)

Markegrens Anloo-Eext 300 jaar oud

Op 9 december a.s. is het precies 300 jaar geleden dat de markegrens tussen Anloo en Eext is vastgesteld. Dit heugelijke feit willen we graag met iedereen vieren, uiteraard op 9 december aanstaande om 13:00 uur in de Magnuskerk te Anloo.
Er zal gesproken worden, gelachen en gevierd. Mis het niet, het volgende eeuwfeest zijn we met z’n allen beslist verhinderd…..!

Ringing for Peace

Op zondag 11 november 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. In Groot-Brittannië heeft dat geleid tot het initiatief ‘Ringing out for Peace, Armistice 100’ (Luiden voor Vrede, Wapenstilstand 100). Zij herdenken het einde van de Grote Oorlog én de 1400 klokkenluiders die tijdens de oorlog gevallen zijn. De organisatie wil zich nu verenigen om een vredesboodschap over de hele wereld te verspreiden.

Nederland was niet direct betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, maar indirect wel. Solidair zijn met dit initiatief is een mooie geste om achter de vredesboodschap te staan en onze 1400 Engelse gevallen mede-klokkenluiders van weleer te herdenken. De organisatie heeft tal van activiteiten georganiseerd (waaronder het werven van 1400 nieuwe klokluiders). Hoofddoel is dat men zoveel mogelijk klokken wil laten luiden. “We would love all ringers around the world to do something special this day to ring out for peace, and to send in their ideas to share with others.

Het Gilde van Clocklueders in Anloo geeft graag gehoor aan deze oproep en zal op 11 november om stipt 19.05 uur de klok van de Magnuskerk luiden. Dit gebeurt tijdens een herdenkingsbijeenkomst met het volgende programma:

17.45 uur        De Magnuskerk is open

18.00 uur        Opening – Bert Huisman

18.05 uur        Battle’s over” – Doedelzakspeler Mylerbrothers

18.30 uur         Eerste Wereld Oorlog – David Nicholson

18.45 uur        Last Post” – Hoornspeler Christian Bokemeijer

18.50 uur         Lichtjes ontsteken – Alle aanwezigen

19.05 uur        Ringing for Peace – Gilde Clocklueders thoe Anlo

19.15 uur        Afsluiting en napraat


De manifestatie “Ringing for Peace is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Historisch Anloo en de Magnuskerk.

Magnuslezing 2018: Alle wegen leiden naar Anloo – langs kwetsbare hunebedden

Op 21 november a.s. wordt de Magnuslezing voor de vijfde keer gehouden, een eerste lustrum! Ook deze keer hebben de organisatoren hun best gedaan om twee sprekers uit te nodigen die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat het beeldbepalende karakter van onze mooie Magnuskerk raakt, in de context van fysieke omgeving en religie, in het verleden en de toekomst.

Alle wegen naar Anloo….

De eerste spreker is prof. dr. Jan Kolen. Jan is decaan en hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel erfgoed aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift ‘De biografie van het landschap’, drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed waarmee hij een fundamentele bijdrage leverde aan een nieuwe benadering in het landschapsonderzoek in Drenthe. In zijn onderwerp Alle wegen leiden naar Anloo: ruimtelijke beweging en tijdsbeleving in het gekerstende Drentse landschap brengt hij de begrippen tijd en ruimte op een verrassende wijze samen in de context van de plaats en beleving van het christendom vanaf de Romeinse tot aan de huidige tijd. Hoe heeft het destijds onontgonnen en woeste Drentse landschap en samenlevingen invloed gehad op de verspreiding van het christendom. Denk daarbij aan soms prehistorische routes, bouwwijzen en gebruik van  kerken en kerkklokken, en hybride verschijningsvormen van het christendom in combinatie met destijds heidense gebruiken.

Kwetsbare hunebedden….

De tweede spreker is drs. Hein Klompmaker, in Groningen afgestudeerd in de Sociale en Economische Geschiedenis. Hein is sinds 1988 directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Het Hunebedcentrum heeft als doel een museale maatschappelijk onderneming te zijn die een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Daarmee vertelt zij het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten aan het grote publiek en creëert daarmee draagvlak om dit erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.

De bijdrage van Hein heeft als titel De bescherming van onze hunebedden in historisch perspectief. Hij gaat in op het dilemma van het op gespannen voet staan van  ‘beleving’ en ‘beheer’ van deze grafmonumenten; respectvol omgaan met deze grafmonumenten uit de oertijd of vooral ook object voor een leuke selfie. Hoe maak je de juiste keuze tussen het belang van het publiek en die van de beheerder?

Symposium 100 eeuwen begraven rond Anloo

© Klaas van Slooten, bno

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ organiseert de Vereniging Historisch Anloo op vrijdag 25 mei a.s. een symposium in de Magnuskerk. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Lukas Hoven, Albert Hovius en Sonja van der Meer en telt 150 bladzijden. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat veel kaartmateriaal van begraafplaatsen uit de prehistorie, de middeleeuwen en daarna.

 

 

 

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

13.30 uur                     Inloop met koffie/thee

14.00 – 14.05              Welkom en opening door Albert Hovius

14.05 – 14.30              Prof. Dr. Bart Ramakers (Hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde, RUG), over

het thema: “ Beheer en in stand houden van begraafplaatsen”

14.35 – 15.00              Dr. Wim Cappers, publicist, over het thema: “ Symboliek door de eeuwen heen”

15.05 – 15.20              Drs. Hein Klompmaker. (Directeur Hunebedcentrum Borger), over het

thema: “Hunebedden, meer dan een graf”

15.25 – 15.30              Uitreiking eerste exemplaar van het boek ‘100 Eeuwen begraven rond Anloo’

aan Mr. Cees Bijl, gedeputeerde Provinciale Staten in Drenthe

15.30 – 15.55              Afsluiting

15.55 – 16.00              Vertrek naar Begraafplaats Anloo, rondleiding

17.00                            Einde bijeenkomst

De toegangsprijs is € 15, inclusief een exemplaar van het boek! De sluitingsdatum voor inschrijving is 18 mei a.s., en dat is ook de datum waarop het inschrijfgeld moet zijn overgemaakt op rekeningnummer NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Vereniging Historisch Anloo.

De mogelijkheid om online in te schrijven is nu gesloten. Er zijn echter nog wel plaatsen beschikbaar en u kunt zich op 25 mei melden bij de inschrijfbalie voor aanvang van het symposium. De kosten dienen dan contant te worden voldaan. 

Na 25 mei is het boek verkrijgbaar bij: