Dorpswandeling langs vroegere boerenbedrijven

Op zaterdag 11 mei organiseert Historisch Anloo een interessante dorpswandeling.
Albert Okken en Piet Boer nemen u mee bij een rondwandeling door Anloo.
Zij vertellen daarbij over de vele agrarische bedrijven die het dorp vroeger rijk was.

Zaterdag 11 mei, 10.00 uur. Duur ongeveer 2½ uur.
Start en afsluiting: Dorpshuis Anloo.

info: 0592-271362, historischanloo@gmail.com.

 

 

 

4 mei informatie-ochtend Onderduikershol

 

Leerlingen bij het voormalige onderduikershol beleven in 3d wat zich daar in de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Foto: Joost Roks, Grolloo.

 

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN ANLOO, ALSOF JE ER ZELF BIJ WAS

Terwijl er een oorlog gaande is in Oekraïne, staat voor ons 5 mei genoteerd voor het vieren van 79 jaar bevrijding… Het drama in de Oekraïne maakt de herdenking van de Tweede Wereldoorlog alleen maar belangrijker. Oorlog was toen en is ook nu geen ‘ver van mijn bed’ gebeuren en Historisch Anloo wil overbrengen wat de Tweede Wereldoorlog in onze eigen directe omgeving en voor onze eigen familie teweegbracht.

Het verhaal van de verzetsstrijders in Anloo laat die oorlog dichtbij zien. Deze verzetshelden verscholen zich in het onderduikershol in het Evertsbos, op die plek waar nu het oorlogsmonument is. Van het hol zelf en het bos dat er toen was is niet veel meer te zien. Om daar toch een goed beeld van te krijgen zijn enkele gebeurtenissen nagespeeld en met 360-gradencamera opgenomen. Met een VR-bril bekeken is het dan net of je er zelf bij bent. Je staat in het open veld van nu, bij het monument, maar je ziet de hut in het bos van toen, waar koeriers hun spullen afleveren, en je ziet ook de ontdekking door de Duitsers.

Deze maand hebben leerlingen uit Anloo en uit dorpen in de omgeving op deze manier deze gebeurtenissen meebeleefd. Ook over de bevrijdingsoperatie Amherst kregen ze uitleg. In april 1945 landden Franse parachutisten in onze omgeving, om te voorkomen dat de Duitsers bij hun aftocht bijvoorbeeld bruggen zouden vernielen. De kinderen kregen een video-opname te zien waarin Lucie Oosterhof uit Eext heel beeldend vertelt hoe zij als meisje van negen jaar meemaakte dat er midden in de nacht ineens ’s nachts een groep parachutisten voor de deur stond: een indrukwekkende gebeurtenis.

 

INFORMATIE-OCHTEND 4 MEI

Voor belangstellenden die zelf deze 3d-beelden willen zien is er een presentatie op 4 mei, vanaf 10.00 uur, in het dorpshuis van Anloo. Het boek ‘Vergeten verzetshelden’ van Jan en Joke Benjamins over het hol en de bewoners is hier verkrijgbaar.
Na de presentatie bekijken we in de Magnuskerk de prachtige gedetailleerde maquette van het onderduikershol, die precies laat zien hoe dit was ingericht.
Daarna bezoeken we het onderduikershol in het Evertsbos. Wilt u zelf fietsen, of (mee)rijden per auto regelen?

Aanmelden voor deze ochtend kan door te mailen naar info@historischanloo.nl.

 

 

Het NAD, een bezoek waard!

In Nuis is het Noordelijk Archeologisch Depot gevestigd. Wie daar nooit is geweest en ook maar een béétje interesse heeft in archeologische vondsten, moet er zeker een keer gaan kijken.

Hier wordt een verbazingwekkende hoeveelheid vondsten bewaard uit de noordelijke provincies. Een deel ervan biedt  in een permanente expositie een prachtig overzicht per tijdvak, van prehistorie tot na de oorlog.

Het NAD biedt (gratis) rondleidingen aan, waarbij ook de indrukwekkende magazijnen worden bezocht en de bezoeker antwoord krijgt op de meest uiteenlopende vragen. In november 2023 brachten leden van Historisch Anloo een bezoek aan het NAD (zie het artikel hiernaast). Voor wie dat heeft gemist is er op 1 maart een herkansing. Ook aanbevolen voor niet-leden!

 

RONDLEIDING NAD NUIS

vrijdagmiddag 1 maart 15.00 uur.

Vertrek vanuit Anloo: 14.15 uur.

 

Aanmelden: info@historischanloo.nl.

Vermeld het aantal personen en uw telefoonnummer;. Geef ook aan of u met iemand wilt meerijden of dat u zelf kunt rijden, eventueel met passagiers.

Aanmelding graag vóór 17 februari, zodat we weten of dit uitstapje door kan gaan.

 

Wie gaat mee naar het NAD in Nuis?

Het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis bevat een schat aan archeologische  vondsten. Ook veel vondsten uit Anloo en omgeving worden er bewaard, zoals de in 2015 opgegraven overblijfselen van het onderduikershol, waaronder een schoen van een van de verzetsstrijders. Maar er zijn ook veel oudere vondsten te bewonderen , zoals de Grand-Pressigny-dolk hiernaast uit het laat Neolithicum: 2850-2450 v.Chr. En uiteraard trechterbekers, urnen en nog veel meer.

Schoen, gevonden in het onderduikershol in Anloo

Doelstelling van het depot

Het NAD verwoordt zelf de doelstellingen van het Depot als volgt:
In het Noordelijk Archeologisch Depot worden sinds 1997 archeologische vondsten uit de noordelijke provincies bewaard. Deze vondsten en bijbehorende documentatie zijn afkomstig van opgravingen die zijn uitgevoerd door universiteiten, musea en archeologische onderzoeksbureaus, maar ook van amateurarcheologen en andere particulieren die hun vondsten aan het depot hebben overgedragen. Deze vondsten zijn eigendom van de provincie waarin ze zijn gevonden.

Het in stand houden van een provinciaal archeologisch depot is een wettelijke taak die belegd is bij de Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe. Zij hebben aan de hand een bestuursovereenkomst afgesproken deze taak gezamenlijk uit te voeren via het archeologisch depot in Nuis. Voor het dagelijkse beheer van de collectie en de gebouwen zijn drie depotbeheerders aangesteld die door hun vakinhoudelijke kennis naast het beheren van de collectie ook bijdragen aan informeren en delen van kennis over de archeologie in Noord Nederland.

 

Gratis te bezoeken

Nuis ontvangt groepen en geeft (gratis)- rondleidingen. Een mooie bestemming voor een uitstapje met leden en donateurs van Historisch Anloo!

Als er voldoende belangstelling is willen we het NAD bezoeken op
vrijdagmiddag 24 november, vanaf 15.00 uur (vertrek uit Anloo: 14.15 uur).

Wilt u dit uitstapje meemaken? Mail dan naar info@historischanloo.nl. Vermeld aantal personen en uw telefoonnummer; en geef even aan of u met iemand wilt meerijden of zelf een auto hebt. Aanmelden graag vóór 10 november!

 

 

Magnuslezing 2023: het dunne laagje beschaving

 

RECHTSCHAPEN DRENTEN?
HET DUNNE LAAGJE BESCHAVING…

 

Elk jaar vindt in november in de Magnuskerk  van Anloo de Magnuslezing plaats, een co-productie van Historisch Anloo, Rondom Magnus, Vrienden van de Magnuskerk en de Protestante Gemeente Zuidlaren-Anloo. Dit jaar is de lezing op 15 november.

Het thema van dit jaar is ‘het dunne laagje dat we beschaving noemen’. Twee enthousiaste en prominente sprekers zullen laten zien dat dit dunne laagje onder de druk van lastige omstandigheden sneller dan je zou denken kan worden verdrongen.

Burgemeester van Leeuwarden Mr. Sybrand van Haersma Buma gaat in zijn lezing in op de inhoud van een drietal boeken uit de 17e en 18e eeuw, oorspronkelijk eigendom van zijn verre voorvader Willem Hiddingh en altijd in de familie gebleven. Het is het bewogen verhaal van een oude Drentse familie die naar Zuid-Afrika vertrok, over de wereld uitwaaierde, betrokken was bij de slavernij in Zuid Afrika, en uiteindelijk in de vergetelheid raakte.

Dr. Albert Eggens is historicus en docent geschiedenis aan de RSG in Ter Apel en gepromoveerd op het onderwerp ‘Drentse criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog’. In zijn lezing, gebaseerd op zijn boek ‘Leven langs de grens’, vertelt hij over de problemen waarmee de Drentse en Groningse grensbewoners werden geconfronteerd doordat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal wenste te blijven. Daardoor werden de grensbewoners ernstig in hun bestaan bedreigd. We horen in de lezing niet alleen waarmee mensen te kampen hadden en hoe men daar een uitweg in zocht, maar ook welke parallellen er getrokken kunnen worden met de huidige brandhaarden in de wereld.

De lezing begint om 20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur open. De toegangsprijs is € 12,50, inclusief koffie/thee bij aanvang en een drankje in de pauze.

Reserveren kan door te mailen naar magnuslezing@historischanloo.nl, met vermelding van gewenste aantal plaatsen, telefoonnummer en adres. Met de bevestiging van de reservering wordt een betaalverzoek meegezonden.

 

 

 

Wandeling door Anloo

Op zaterdag 21 oktober a.s. neemt Albert Okken u mee op een wandeling door Anloo. Hij vertelt daarbij over de geschiedenis van de vele winkeltjes en andere nering die in het verleden actief waren in ons mooie dorp. Uiteraard zal Albert waar mogelijk ook uw vragen beantwoorden.

De wandeling start om 10.00 uur bij de Magnus kerk en duurt tot 12.00 uur. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u mailen naar historischanloo@gmail.com of bellen met 0592-271362.

HA advertentie 125x90 mm 20231021 dorpswandeling v3

Klokken voor vrede, één jaar later….

Nationale actie om klokken te luiden voor vrede in Oekraïne 

Van Zwolle tot Amsterdam, van Brielle tot Noordwijk. In heel Nederland werden in het voorjaar van  2022 iedere maandagavond 6 weken achter elkaar klokken geluid voor troost, hoop en verbinding. Klokkenluiders door het hele land namen het initiatief om de klok te luiden voor de vrede. Voor de  dappere mensen in Oekraïne, die strijden voor hun land. Voor de mensen die huis en haard moeten  verlaten en op de vlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Én voor de mensen van goede wil uit Rusland, die ongewild in een oorlog worden meegesleept.  

Als teken van hoop dat we durfden uit te zien naar spoedige vrede voor iedereen…. 

Een jaar later… 

We zijn nu bijna een jaar verder. Een moment om bij stil te staan maar niet om stil te zijn! Daarom de  oproep om op 24 februari, exact 1 jaar na het uitbreken van de oorlog, om 19:00 uur in de avond  weer zoveel mogelijk klokken te luiden. Ook de Magnuskerk in Anloo doet mee! Laten we dan zeker ook slachtoffers gedenken. Niet alleen van die vreselijke oorlog, maar ook van de  verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië.  

 

 

 

Giro 555 

Op 7 maart 2022 was er ook de start voor financiële hulp aan mensen uit Oekraïne met de landelijke actiedag Giro555. Deze actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’ loopt nog tot en met 31 maart 2023. Tot die datum kan er zeker ook daarvoor nog gedoneerd worden via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55  t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag, onder vermelding van ‘Oekraïne; zie  www.giro555.nl/oekraine

Zoals u ongetwijfeld weet zijn nu ook donaties voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers zeer welkom op dit gironummer. Daarvoor vermeldt u ‘aardbeving’. Meer over deze actie:  www.giro555.nl/aardbeving .

Magnuslezing 2022: nieuw licht op oude kaarten

Op woensdag 16 november wordt in de Magnuskerk van Anloo de Magnuslezing 2022 gepresenteerd. Paul Brood en Geny van Horssen zullen laten zien hoe de eeuwenlange ontwikkeling van het landschap verrassend goed in beeld is te brengen, op basis van historisch kaartmateriaal, schilderijen en tekeningen, in combinatie met moderne technieken.

 

De jaarlijkse Magnuslezing wordt georganiseerd door vereniging Historisch Anloo, Vrienden van de Magnuskerk, de Protestantse Gemeente Zuidlaren-Anloo en stichting Rondom Magnus. Dank zij de medewerking van deskundige en bekende sprekers heeft de lezing een uitstekende reputatie verworven. Ook de lezing van dit jaar zal zeker niet teleurstellen.

Dr. Paul Brood zal met kaarten en andere grafische voorstellingen laten zien hoe in de loop der tijd de kaart van Nederland in figuurlijke zin is veranderd. Door kaarten uit verschillende perioden te vergelijken, in veel gevallen in combinatie met schilderijen en tekeningen, kun je verrassend goed zien hoe aanpassingen aan steden, dorpen en landschappen uiteindelijk hebben geleid tot de omgeving waarin we nu dagelijks onze weg vinden.

Drs. Ing. Geny van Horssen presenteert vervolgens haar landschapsbiografie van de omgeving van Anloo, en dan specifiek gericht op het landgoed Ter Borgh. Zij zal de ontwikkeling van dit landgoed toelichten aan de hand van historische kaarten in combinatie met moderne technieken als GIS en LiDAR. Het gebied werd ontgonnen door de vennoten van houthandelaar Meihuizen uit Wildervank, aanvankelijk met een recreatiebestemming en later ten behoeve van de houtproductie. Een opmerkelijk aspect is een zekere analogie met de huidige gas en olieproblematiek met Rusland. Net zoals er nu naarstig wordt gezocht naar alternatieven om de winter door te komen, moest indertijd de terugval in de import van hout na de Russische revolutie worden gecompenseerd, door import uit Scandinavië en maar ook door lokale houtproductie. Het Evertsbos is nu een prachtig wandelgebied met nog steeds zichtbare en te ontdekken historische kenmerken.

De Magnuslezing begint om 20:00 uur en de kerk is om 19:30 uur open. De toegangsprijs is € 12,50, inclusief koffie/thee bij aanvang en een drankje in de pauze. Reserveren kan door te mailen naar magnuslezing@historischanloo.nl, met vermelding van het aantal plaatsen, telefoonnummer en adres. Bij binnenkomst kan contant of met PIN worden betaald.

Open Dag Vereniging Historisch Anloo

Op zaterdag 17 september houdt de Vereniging Historisch Anloo, na een onderbreking van drie jaar vanwege de coronapandemie, weer haar Open Dag. Kom een kijkje nemen en duik in het verleden van het mooie dorp, zijn landschappelijke omgeving en de rijke geschiedenis van zijn bewoners. De Open Dag wordt gehouden in het Dorpshuis van Anloo (Kerkbrink 2, 9467 PH).

Kom in gesprek met (vroegere) dorpsbewoners, bekijk het archief en oude films. Ervaar en zie hoe je met moderne technieken landschappelijke objecten uit het verleden zichtbaar kunt maken die met het blote oog verborgen zijn. Kijk met gedigitaliseerde kaarten hoe uw straat er 150 jaar geleden bijlag en zie met een muisklik wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Kijk hoe je beschadigde oude portretfoto’s digitaal kunt herstellen, verscherpen, inkleuren en zelfs in beweging kunt krijgen. Zo kijk je toch heel anders naar die oude foto van uw overgrootvader uit 1900!

Ook worden de 3D video’s vertoond van de geacteerde onderduikersactiviteiten bij het Onderduikershol in het Evertsbos. Ervaar dit op scherm of met de 3D-bril!

Heeft u nog oude foto’s, brieven, documenten of voorwerpen die interessant zijn voor anderen? Laat ze inscannen, dan houdt u de originelen. Maar natuurlijk kunt u ze ook aanbieden aan het archief van de vereniging.

De Open Dag is van 14:00 uur tot 17:00 uur. Toegang is helemaal gratis, reserveren is niet nodig, en voor koffie en thee wordt gezorgd. Check dit bericht ook op de website van de Vereniging Historisch Anloo: www.historischanloo.nl.

Het Onderduikershol in Anloo, alsof je er zelf bij was…

Het drama in de Oekraïne maakt de herdenking van de Tweede Wereldoorlog alleen maar belangrijker. Oorlog was toen en is ook nu geen ‘ver van mijn bed’ gebeuren en Historisch Anloo wil overbrengen wat de Tweede Wereldoorlog in onze eigen directe omgeving en voor onze eigen familie teweegbracht.

Het verhaal van het Onderduikershol in het Anloo laat die oorlog dichtbij zien.  Wie daar meer van wil weten kan begin mei een presentatie met onder meer 3d-filmpjes bijwonen.

De oorlog dichtbij

Dit onderduikershol in het Evertsbos, op die plek waar nu het oorlogsmonument is, was een schuilplaats voor een groep verzetshelden. Van het hol zelf en het bos dat er toen was is niet veel meer te zien. Om daar toch een goed beeld van te krijgen zijn enkele gebeurtenissen nagespeeld en met 360-gradencamera opgenomen. Met een VR-bril bekeken is het dan net of je er zelf bij bent. Je staat in het open veld van nu, bij het monument, maar je ziet de hut in het bos van toen, waar koeriers hun spullen afleveren, en je ziet ook de ontdekking door de Duitsers.

Deze maand hebben leerlingen uit Anloo en uit dorpen in de omgeving op deze manier deze gebeurtenissen meebeleefd. Ook over de bevrijdingsoperatie Amherst kregen ze uitleg. In april 1945 landden Franse parachutisten in onze omgeving, om te voorkomen dat de Duitsers bij hun aftocht bijvoorbeeld bruggen zouden vernielen. De kinderen kregen een video-opname te zien waarin Lucie Oosterhof uit Eext heel beeldend vertelt hoe zij als meisje van negen jaar meemaakte dat er midden in de nacht ineens ’s nachts een groep parachutisten voor de deur stond: een indrukwekkende gebeurtenis.

Presentaties op 2, 3 en 4 mei

Voor belangstellenden die zelf deze 3d-beelden willen zien zijn er presentaties op 2, 3 en 4 mei, in de Magnuskerk van Anloo. Daar worden de nagespeelde scenes vertoond. Er is ook een prachtige gedetailleerde maquette van het onderduikershol aanwezig, die precies laat zien hoe dit was ingericht; en het boek ‘Vergeten verzetshelden’ van Jan en Joke Benjamins over het hol en de bewoners is hier verkrijgbaar.

Deze presentaties zijn op maandag 2 mei om 19.30 uur; op dinsdag 3 mei om 15.30 uur en om 19.30 uur; en op woensdag 4 mei om 15.30 uur. Op dinsdagmiddag is er aansluitend een excursie naar het onderduikershol, op 4 mei is daar ’s avonds de dodenherdenking.

Aanmelden kan door te mailen naar info@historischanloo.nl; met vermelding van eerste en tweede voorkeur.  Telefonisch kan ook: 06-18935832.

 

Leerlingen bij het voormalige onderduikershol beleven in 3d wat zich daar in de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Foto: Joost Roks, Grolloo.