Nu corona, toen de pest… Woensdag 17 november Magnuslezing & muziek

Na een onderbreking als gevolg van de coronapandemie organiseren de vereniging Historisch Anloo, de stichtingen Rondom Magnus en Vrienden van de Magnuskerk, alsmede de Protestante Gemeente Zuidlaren-Anloo weer de jaarlijkse Magnuslezing, op 17 november aanstaande in de Magnuskerk van Anloo. Het aantal plaatsen is beperkt; reserveer meteen!

Pest in de middeleeuwse Nederlanden: lessen uit historische epidemieën. Dat is de titel van de lezing dit jaar. In de afgelopen anderhalf jaar was de coronapandemie allesbepalend (en de reden dat lezing 2020 niet door kon gaan), maar in de Middeleeuwen teisterde de pestepidemie grote delen van Azië en Europa. Hoe trad men toentertijd op en voorkwam men verdere besmettingen?

Dr. Janna Coomans (Universiteit van Amsterdam en Utrecht) gaat daar in haar lezing op in. Het blijkt dat wij in onze moderne tijd nog wel wat kunnen leren van Middeleeuwse aanpak.

Een lezing én middeleeuwse muziek. In voorgaande jaren voerden in de Magnuslezing gewoonlijk twee sprekers het woord. Dat is deze keer anders: het tweede deel van de avond wordt muzikaal ingevuld. Het befaamde ensemble Super Librum en sluit prachtig aan op het thema van de lezing. Onder leiding van Jankees Braaksma brengt het ensemble, afwisselend met korte voordrachten, middeleeuwse muziek en zang ten gehore, gespeeld op authentieke middeleeuwse instrumenten.

Reserveer uw plaats(en)!  De lezing begint om 20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur open. De toegangsprijs is € 12,50, inclusief koffie/thee bij aanvang en een drankje in de pauze. Bij de toegang wordt de coronacheck gevraagd.

Reserveren kan door te mailen naar magnuslezing@historischanloo.nl, met vermelding van gewenste aantal plaatsen, telefoonnummer en adres. Bij aanvang kan (contant of met pin) worden betaald.

Podcast zuivelfabriek Anloo

Over de vroegere zuivelfabriek van Anloo, De Eensgezindheid (waar nu de ABZ is gevestigd), is veel te vertellen. Albert Okken schreef hier al eens een artikel over in Anloo Ooit (2020 nr 2).  Zondag 31 oktober vertelt hij over deze stoomzuivelfabriek op Radio Drenthe in het programma Drenthe Toen (12.15 – 14.00 uur), dat wordt gepresenteerd door Sophie Timmer.

Het is een podcast: ook na de uitzending is zijn verhaal te beluisteren, in de app Spacetime die u heel eenvoudig op uw mobiel kunt installeren.

Deze podcast over (verdwenen) fabrieken in de gemeente Aa en Hunze wordt gemaakt door Hilde Boerema van het Drents Archief, samen met podcastmaker Marjolein Knol. Daar zal ook een fiets/autoroute bij worden ontwikkeld.

 

NIET WEGGOOIEN…!

‘Niet Weggooien!’ is een gezamenlijke actie van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies. Maandag 3 mei is de dag van de online actie. U kunt meedoen!

Op www.actienietweggooien.nl ziet u allerlei voorbeelden.

Stuur een mail met een foto van uw voorwerp of document uit de oorlog.

Heeft u thuis nog brieven, een dagboek, een tekening, foto’s of andere documenten en voorwerpen uit de oorlogsjaren in Drenthe liggen? Gooi deze niet weg! Spullen die op het eerste gezicht onbelangrijk lijken, kunnen namelijk veel informatie opleveren over de Tweede Wereldoorlog. Ook dit jaar zitten experts van het Drents Archief en het Drents Museum klaar voor de online actie ‘Niet weggooien!’. Op maandag 3 mei van 13.00 tot 16.00 uur beoordelen ze de documenten en voorwerpen. Ook geven zij tips om de objecten te bewaren voor de toekomst.

Erfgoed van de oorlog

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, een zoektocht met een metaaldetector of bij het opruimen van de zolder. Een stapeltje brieven, wat foto’s, een schetsboekje of andere persoonlijke documenten. Deze kunnen een bijzondere kijk geven op de oorlogstijd. Het Drents Archief en Drents Museum willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijke zaken uit de oorlogsjaren verloren gaan en het publiek bewust maken van het belang dit materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren.

Heeft u nog iets thuis liggen?

Dan kunt u op maandag 3 mei tot uiterlijk 16.00 uur een mail met een foto van het object of document sturen naar info@drentsarchief.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. De foto’s mogen maximaal 10 MB groot zijn. Onze experts doen dan hun best om zo snel mogelijk de verschillende documenten en voorwerpen te beoordelen. Ook geven zij die dag via social media tips over het bewaren van bijzondere stukken. Mogelijk is uw document of voorwerp geschikt om op te nemen in de collectie.

Herkomst en achtergrond

Het Drents Archief en het Drents Museum zijn benieuwd naar de herkomst, de betekenis en het verhaal achter uw documenten en voorwerpen. Vermeld daarom bij uw foto ook meteen de achtergrond ervan. Het Drents Archief bewaart verschillende archieven van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Ook het Drents Museum heeft een bijzondere collectie erfgoed van de oorlog, waaronder een rijke verzameling insignes. Aan de hand van deze documenten en objecten vertellen beide organisaties verhalen over Drenthe in de oorlog, speciaal aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.

Lezingenreeks ‘De oorlog voorbij’

In de maand april organiseert het Drents Archief de online lezingenreeks ‘De oorlog voorbij’. Auteur en historicus Joël Stoppels, onderzoeker José Martin, historicus dr. Mieke Meiboom en psycholoog/auteur Wendy Geuverink gaan in op de bevrijding en de nasleep van de oorlog. De lezingen worden gehouden op vrijdagmiddagen in april om 14:30 uur. Kijk op www.drentsarchief.nl/wo2 hoe u kunt deelnemen. Aanmelden is niet nodig. De lezingen zijn terug te kijken via dezelfde website.

In memoriam: Roelfien Meursing

Op 21 augustus 2020 overleed op de leeftijd van 92 jaar Roelfien Meursing-Kasemir, een van de grondleggers van de vereniging Historisch Anloo. Roelfien werd geboren in Oud‑Annerveen, maar verhuisde al jong naar het ‘Grootblok’; ze was de tweede in een boerengezin met drie kinderen.

Ondanks haar geboorte in Annen, waar ze ook naar de lagere school ging, bleek ze zich toch vooral ‘Anlooër’ te voelen en voelde ze zich betrokken bij alles wat zich in het dorp afspeelde. Alles wat er in kranten en tijdschriften in druk verscheen over Anloo werd zorgvuldig uitgeknipt en in haar archief opgeslagen. Hiermee heeft ze de basis gelegd voor het uitgebreide archief van de vereniging Historisch Anloo. Ze was één van de aanjagers van het jaarlijkse Etstoel-gebeuren in Anloo,  mede oprichter van de Stichting Etstoel, mede samensteller van het boek ‘Anloo in het landschap Drenthe’, vele jaren voorzitter van Vrouwen van Nu; en altijd iemand die de puntjes op de i zette.

De werkgroep Historisch Anloo, de voorloper van de vereniging, werd opgericht op 29 september 2005 en Roelfien was vanaf die datum jarenlang penningmeester. Nadat de werkgroep in december 2010 was omgezet in de vereniging Historisch Anloo is Roelfien die functie nog blijven vervullen tot in 2011. Waarna ze langzamerhand haar activiteiten afbouwde, omdat de jaren nu echt gingen tellen. Zelfs na de verhuizing met haar man Otto naar een aanleunwoning bij het Holthuys in Annen bleef Roelfien geïnteresseerd in het reilen en zeilen in Anloo; en altijd kon je bij haar terecht met vragen over de geschiedenis van Anloo.

Nu ze zelf geschiedenis is geworden is deze onvervangbare vraagbaak ons ontvallen, een groot verlies voor allen die haar hebben gekend.

Herdenking 75 jaar vrijheid Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze heeft zich van haar beste kant laten zien: gevoelens van dankbaarheid en respect betreffende onze buitenlandse bevrijders en onze Nederlandse vrijheidsstrijders zijn middels een herdenkingsboeket  tot uitdrukking gebracht.  In vier plaatsen van onze gemeente, waaronder Anloo, is zo’n boeket met linten neergelegd bij de diverse herdenkingsmonumenten. Hier is dat natuurlijk bij het Verzetsmonument in het Evertsbos nabij het voormalige onderduikershol. Hieronder het filmpje dat er in alle stilte en rust vanwege de Coronacrisis van is gemaakt: zonder extra mensen of ander publiek hebben de wethouders en de burgemeester deze mooie taak verricht. We hadden er graag bij willen zijn.

 

 

We attenderen u ook graag nog op een andere invalshoek om bij de oorlog stil te staan. Radio Aa en Hunze interviewde leden van Historisch Anloo, inwoners van het dorp die als kind deze periode meemaakten. Wat herinneren zij zich van die tijd? Hoe was het ‘gewone’ leven toen? U kunt die uitzendingen hieronder terugluisteren.

 

 

Herdenk 75 jaar vrijheid met een boek op de bank

De Coronacrisis noodzaakte tot het afgelasten van (bijna) alle voorstellingen en evenementen, waaronder de activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Misschien kan een goedgekozen boek zoals de nieuwe uitgave van Karin Driegen dit enigszins vervangen.

Karin Driegen (www.karindriegen.nl) studeerde en gaf tekenles in Nederland voordat ze in 1995 naar Engeland verhuisde en tijd vond om te schrijven. In februari 2020 verscheen haar oorlogs- en verzetsroman Waarom moet ik u tegen jou zeggen?   Een roman over een huwelijk tussen een Nederlandse vetzetsstrijder en een Duitse immigrante tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Driegen schreef de psychologische roman als eerbetoon aan haar grootouders gedurende de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn oma kwam eind jaren twintig van de vorige eeuw als dienstmeisje naar Nederland’, vertelt Driegen. ‘Ze trouwde met mijn opa, een Nederlandse verzetsstrijder uit Nieuweschans, die vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd werd door de nazi’s.’

Waarom moet ik u tegen jou zeggen? is een oproep aan de lezers tot mededogen en respect voor slachtoffers waar en in welke oorlog dan ook. Tegen de achtergrond van Bad-Nieuweschans volgen we het huwelijk van een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante. Douwe vecht voor de vrijheid, terwijl Minnie alles op alles zet om hun gezin te voeden. Door haar afkomst wordt ze geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten van haar dorpsgenoten en voelt zij zich alleen staan. Als ze haar man verdenkt van een verhouding met een koerierster, raakt ze vertwijfeld en wordt ze verteerd door jaloezie.

‘In mijn boek zie je hoe mijn hoofdpersoon overeind blijft staan in een wereld vol met tegenslagen’, aldus Driegen. ‘Ik neem je mee langs de moeizame paden van een botsend huwelijk, via de onbegaanbare wegen van het verzet en de afgronden van verlies en verdriet naar de hoogvlakten van inzicht en empathie voor de lijdende mens.’

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Filmopnames voor 360⁰ bewegende beelden over onderduikershol

Elk jaar in de weken voor 4 mei kunnen de basisscholen van de gemeente Aa & Hunze kiezen voor een excursie naar Anloo, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de plaats van het voormalige onderduikershol, aan de expositie van gevonden voorwerpen uit dat hol en aan de plaats waar in de nacht van 8 april 1945 de Franse parachutisten geland zijn. Door vooraf te werken met de betrokken lesbrief hebben de leerlingen een redelijk beeld gekregen van deze episode van de Tweede Wereldoorlog en de impact hiervan op het leven van een aantal individuele mensen. Op elke te bezoeken plaats wordt door vrijwilligers van de Vereniging Historisch Anloo een toelichting gegeven op de gebeurtenissen die zich hier destijds hebben afgespeeld. Dankzij de ontwikkelingen in de digitale techniek is het mogelijk de gebeurtenissen niet alleen met woorden en stilstaande beelden toe te lichten maar die ook te illustreren met 360ᵒ bewegende beelden met behulp van VR-brillen.

Op zaterdag 30 november 2019 zijn op twee locaties filmopnames gemaakt voor de realisatie van deze 360ᵒ presentaties rondom de geschiedenis van het onderduikershol van Anloo. Deze opnames zijn letterlijk “achter de schermen” ook weer gefilmd. Hieronder een compilatie van deze ‘the making of’ door José Langenkamp.

 

Magnuslezing: Betekenis en Behoud

Een tijdreis vanuit het verleden, via het heden, naar een ongemakkelijke
toekomst…

Dit jaar is de zesde de keer dat de Magnuslezing wordt gehouden. Jaarlijks
nodigen we sprekers uit die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat
raakt aan onze mooie, beeldbepalende Magnuskerk, in de context van fysieke
omgeving en religie, in het verleden en de toekomst.
Dit jaar haakt de lezing in op de bijzondere muurschilderingen in onze kerk.
Welke boodschap wil de kunst uit het verleden verkondigen? En hoe kunnen we
die boodschap voor de toekomst veiligstellen? Een boodschap die misschien
niet meteen begrepen wordt, omdat de betekenis vaak gekleurd wordt door de
tijd waarin we leven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Jan en Joke Benjamins presenteren hun boek ‘Vergeten verzetshelden’

Op donderdagmiddag 28 maart 2019 was het eindelijk zover. Jan en Joke Benjamins bezegelden hun onderzoek met de presentatie van hun boek over de vergeten verzetshelden. Dappere mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun onderdak hadden in een onderduikershol in het Evertsbos tussen Anloo en Eext.

De boekpresentatie is verzorgd door de uitgeverij Van Gorcum in Assen en gehouden in de Koningsherberg in Anloo. Op de presentatie zijn 87 gasten afgekomen waaronder familie van de verzetshelden, wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, vertegenwoordigers van de Vereniging Historisch Anloo, historici en andere belangstellenden.

Na een inleiding van dagvoorzitter Sonja Geurts van uitgeverij Van Gorcum geven Jan en Joke een mooie en indrukwekkende inkijk in de wijze waarop zij hun onderzoek hebben ingericht en uitgevoerd. Een boeiende presentatie geïllustreerd met videobeelden van getuigen en authentieke beelden van oude foto’s en filmbeelden van het onderduikershol. De foto’s en filmbeelden zijn werkelijk sprekend en ademen een sfeer uit van beklemming, overleven, angst en doorzettingsvermogen. Onvoorstelbaar hoe deze dappere mannen en vrouwen hier al die tijd konden bestaan, maar ook de mensen die hen hielpen met voedsel, kleding en andere levensmiddelen.

Het onderzoek naar het onderduikershol is in 2013 vanuit de vereniging Historisch Anloo geïnitieerd. Vrijwilligers uit onder meer Anloo, archeologen en fondsenwervers hebben allen belangeloos bijgedragen aan het onderzoek naar wat uiteindelijk resulteerde in belangrijke oorlogsdocumenten: het gerestaureerde onderduikershol, de verzameling van artefacten die tentoongesteld zijn in het Homanshof, het herdenkingsmonument en natuurlijk niet in de laatste plaats het prachtige boek.

Na deze presentatie nam wethouder Henk Heijerman het woord een complimenteerde Jan en Joke met hun onderzoek en de verslaglegging in hun boek. Naar zijn zeggen indrukwekkend wat een gemeenschap met elkaar voor elkaar kan brengen. Vervolgens een inleiding van archeoloog Evert van Ginkel. Van Ginkel schetste het belang van archeologisch onderzoek in de bredere context van de geschiedenis. Archeologie is immers meer dan alleen dinosaurusbotjes en vuistbijlen zoeken, maar ook de wetenschap die zich bezig houdt met de wat meer recente, te documenteren, geschiedenis. Zoals de recente geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Na dit ceremonieel gebeuren was het tijd voor de bedankjes, korte toespraken, bloemen en uiteraard de mogelijkheid om ter plekke het boek te kopen en te laten signeren. Velen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Belangstellenden die niet aanwezig waren kunnen bij de uitgeverij Van Gorcum een exemplaar bestellen via de webshop: webwinkel.vangorcum.nl of bij elke (online) boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

Op deze plaats wil de Vereniging Historisch Anloo Jan en Joke van harte feliciteren met hun geweldige werk.

Henk Muller, voorziter

(Foto’s: Marita Weener)