Foto’s oude gereedschappen op website geplaatst

onbekend gereedschapVandaag zijn meer dan 160 foto’s van oude gereedschappen op de site geplaatst. De verzameling gereedschappen is grotendeels eigendom van Hindrik Lanjouw, een klein gedeelte is van slager Koers uit Midlaren. De foto’s zijn gemaakt door Jaap Gros.

Er zijn 8 voorwerpen waarvan niet bekend is waarvoor ze werden gebruikt. Zie de foto’s met de bijschriften ‘Onbekend’. Graag een reactie als je deze onbekende gereedschappen herkent.

Veel belangstelling voor rondleiding onderduikershol

Op 18 en 19 april waren er rondleidingen en bezichtigingen van het onderduikershol in het Evertsbos. De teamleden Jan en Joke Benjamins, Jaap Gros en Gezienus Hamminga hadden er de handen vol aan om de vele tientallen belangstellenden tekst en uitleg te geven over de opgravingen en de honderden voorwerpen die inmiddels zijn aangetroffen. Hieronder een foto-impressie van de rondleidingen.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Rondleiding Onderduikershol op zaterdag 18 april en zondag 19 april

P3080253Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de Vereniging Historisch Anloo al geruime tijd bezig is met een onderzoek naar het onderduikershol in het Evertsbos.

We hebben daartoe om tafel gezeten met Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie. Men mag nl. niet zomaar willekeurig ergens gaan graven, we moesten ons houden aan de regels die deze instanties ons oplegden en waren verplicht een gekwalificeerd bureau met de juiste vergunningen in de arm te nemen. Gelukkig was de gemeente ook enthousiast en beloofde ons te steunen want het bleek al gauw dat dit een duur project zou gaan worden.

P3080261Intussen hebben we vele hobbels genomen en is de eerste helft van het hol volgens strikte archeologische regels uitgegraven en hebben we onverwacht veel vondsten die variëren van fragmenten textiel tot een likeurflesje, pantoffels en stukken handgranaat. Alle vondsten moesten ingetekend worden en in lijsten gezet en bovendien een voorlopige conservering ondergaan totdat besloten wordt welke behouden worden en welke niet. Dan pas gaat die selectie naar de uiteindelijke conservering.

Ons doel was om het onderzoek afgerond te hebben en mogelijk zelfs de plek weer beter beleefbaar ruim voordat op 4 mei de Dodenherdenking plaatsvindt. Dat zal ons niet lukken, nogmaals vanwege alle officiële regels en de hoeveelheid vondsten die eerst verwerkt moesten worden. Het hol moet tijdelijk weer dicht totdat het Bevoegd Gezag hopelijk besluit dat de andere helft ook onderzocht mag worden. Het is een duur project  ondanks het feit dat de archeologen met wie we samenwerken dat tegen zeer gereduceerd tarief doen.

P3080201We hebben nu toestemming om het hol wat langer open te laten om een bescheiden rondleiding/bezichtiging te organiseren.

Komende zaterdagochtend  18 april van 11.00 tot 12.00 uur en zondagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur zullen we bij het hol klaar staan.

Bij vragen kan men zich wenden tot iemand van het team:

Gezienus Hamminga, genghamminga@ziggo.nl

Jaap Gros, joanisoud@hotmail.com

Jan en Joke Benjamins, fam.benjamins@planet.nl

Panorama Magnus van start

Previous Image
Next Image

info heading

info content

De schildersgroep van Laurens Boersma uit Annerveenschekanaal is begonnen met het deelproject Panorama Magnus, onderdeel van het project Rondom Magnus. Zij schilderen de omgeving van de Magnuskerk vanuit de kerk gezien. Op de foto’s is o.a. te zien wat er aan resultaten is behaald na een dag schilderen in de buitenlucht. De groep van Laurens Boersma gaat in mei nogmaals aan het werk.

Als de schilderijen klaar zijn zullen deze in het atelier van Liesbeth Dijkstra-Musch (Galerie Musch Anloo) tentoongesteld worden gedurende de 4 weken van Rondom Magnus.

Symposium in Magnuskerk op 12 juni a.s.

Op vrijdag 12 juni 2015 wordt een symposium gehouden in de Magnuskerk in Anloo, waarbij diverse sprekers, waaronder prof. dr. Theo Spek  (RUG) en prof. dr. J.C.A. Kolen (Universiteit Leiden) hun licht zullen laten schijnen over de relatie tussen architectuur en landschap door de eeuwen heen. Het symposium, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Drents Landschap en de Stichting Oude Drentsche Kerken,  begint om 10.00 uur en wordt afgesloten met een lunch in de Homanshof in Anloo rond 13.00 uur. Als aandenken aan het symposium ontvangt elke deelnemer het boekje Rondom Magnus: een beschrijving van de speciale wandelroute rond het dorp, met tientallen foto’s van schilderijen en tekeningen die in het verleden gemaakt zijn van de Magnuskerk. Daarna is er gelegenheid om de wandelroute “Rondom Magnus” te lopen en al wandelende de relatie tussen architectuur en landschap, en vooral de verandering daarvan in de tijd, te ervaren.
Inschrijven voor het symposium kan tot 1 juni via de webwinkel van het Drents Landschap

Attenderingsservice nu actief

VanUitroeptekenaf vandaag is de attenderingsservice actief. Alle leden van de vereniging Historisch Anloo krijgen een mailtje wanneer er een nieuw bericht op de website is geplaatst. Maar ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze service, via een ‘widget’ in de rechterkolom van de pagina’s. Een spam-beveiliging is ingebouwd.

Inhoud gezocht voor nieuwe website

Nieuws en oproepDe afgelopen weken hebben we de website van Historisch Anloo een flinke update gegeven. Er is veel informatie toegevoegd, zoals over het onderduikershol, de waterput en het gilde van clocklueders. Maar ook informatie over de vereniging zelf, plus een contactformulier waar men vragen of opmerkingen kwijt kan, en tevens kan aangeven of je lid of donateur wilt worden.

Verder is de eerste opzet van een fotoarchief toegevoegd. We horen graag jullie mening hierover. Overigens kunnen we nu ook Youtube-filmpjes aan (zie o.a. het project Onderduikershol).

Hulp wordt gevraagd bij het verder ‘vullen’ van het onderdeel Publicaties (artikelen, boeken en links naar andere websites). Graag ontvangen we zoveel mogelijk concrete bijdragen en ideeën hiervoor. Je kunt je bijdrage mailen naar historischanloo@gmail.com